Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

KONFERENCIJA “SOCIJALNI DIJALOG I REFORME”

  • On 30 Novembra, 2016

U organizaciji Centra civilnih
inicijativa juče je, u amfiteatru poslovnog centra UNITIC, održana konferencija
pod nazivom „Socijalni dijalog i reforme“. Na konferenciji je raspravljano o
prilikama, problemima i izazovima u okviru socijalnog dijaloga i procesa
reformi i to iz perspektive socijalnih partnera, u okviru panela I, i iz
perspektive institucija, u okviru panela II.

Na
konferenciji su sudjelovali predstavnici entitetskih vlada i Vlade Brčko
distrikta BiH, entitetskih i kantonalnih udruženja poslodavaca i sindikata,
udruženja poslodavaca i sindikata Brčko distrikta BiH i ostalih nadležnih
institucija i međunarodnih organizacija. Tom prilikom se razgovaralo o
trenutnom stanju, te o mogućnostima za unapređenje procesa i mehanizama
socijalnog dijaloga.

 

Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, obratio se učesnicima panela II istakavši da se samo međusobnim uvažavanjem i konsultacijama putem socijalnog dijaloga može postići cilj od zajedničkog interesa. Proizvod
socijalnog dijaloga često nije ono što svaki socijalni partner pojedinačno
želi, iako se najčešće radi o kompromisima, socijalni dijalog je jedini
prihvatljiv model, koji predstavlja kamen temeljac europskog socijalnog modela
i kao takav je sastavni dio regulative Europske unije.
Zadaci koji stoje pred socijalnim partnerima u narednom periodu su
svakako krupni i njihovom rješavanju svi socijalni partneri trebaju dati svoj
puni doprinos. S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će nastaviti da potiče i daje punu
podršku djelotvornom socijalnom dijalogu zasnovanom na međusobnom uvažavanju,
kako bi se uz angažman svih aktera postigli zajednički ciljevi.

KONFERENCIJA “SOCIJALNI DIJALOG I REFORME”

0 Komentari