Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POSJETA PREDSTAVNIKA USAID-ovog PROGRAMA PODRŠKE MARGINALIZIRANIM GRUPAMA

  • On 2 Decembra, 2016

U Federalnom ministarstvu rada i
socijalne politike danas je održan sastanak sa predstavnicima USAID-ovog
Programa podrške marginaliziranim grupama, gospodinom Jasminom Bešićem,
direktorom Programa i Amilom Dedić, konsultanticom Programa, te gospođom Sahibom
Srna pomoćnicim direktora u udruženju „Zemlja djece u BiH“.

Ispred Ministarstva goste su
primili Sanela Čičić, savjetnica ministra za socijalnu politiku i Miroslav Jurešić,
Miroslav Mauhar i Emira Dizdarević, ispred Sektora za socijalnu zaštitu i zaštitu
porodice i djece.

Program je prestavio gospodin
Bešić, objasnivši da USAID već dugo uspješno pruža podršku aktivnostima
lokalnih organizacija koje se zalažu za prava i osnaživanje nedovoljno predstavljenih
društvenih skupina, posebno djece. Djeca na ulici, u prosjačenju, izložena
različitim oblicima nasilja, moraju biti uključena u sistem zaštite,
sklonjena sa ulica i mora im biti obezbijeđen dostojanstven smještaj,
zdravstvena zaštita i obrazovanje.  Osim
toga, Program obuhvata i mlade koji, nakon punoljetstva, napuštaju
institucionalni smještaj.

 

S tim u vezi, predstavnica
udruženja „Djeca zemlje u BiH“ iznijela je pozitivna i negativna iskustva stečena
u dugogodišem radu sa djecom bez roditelja ili bez adekvatnog roditeljskog
staranja. U saradnji sa USAID-om ovo udruženje izradilo je i objavilo Protokol
za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih
vidova zloupotrebe djece u Tuzlanskom kantonu. Gospođa Srna je predstavila sve prednosti
postojanja ovakvog Protokola koji obezbjeđuje saradnju svih bitnih faktora, ali
i probleme na koje se nailazi u praksi.

Predstavnici Ministarstva su
potcrtali da će Zakon o socijalnim uslugama, koji je u procesu izrade, povesti
računa o navedenim kategorijama. Zbog toga je od izuzetne važnosti dobiti što
više informacija sa terena, izvršiti što preciznije mapiranje kako bi Zakon bio
što precizniji, a njegova implementacija što korisnija svim onima na koje se odnosi, a tako i na skupine
obuhvaćene USAID-ovim Programom podrške.

POSJETA PREDSTAVNIKA USAID-ovog PROGRAMA PODRŠKE MARGINALIZIRANIM GRUPAMA

0 Komentari