Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POSJETA – STEFAN DARABUS, REGIONALNI DIREKTOR HHC-a

  • On 30 Novembra, 2016

Federalni ministar rada i
socijalne politike, Vesko Drljača, primio je danas gospodina Stefana Darabusa
regionalnog direktora za Centralnu i Južnu Evropu pri organizaciji Hope and
Homes for Children, zajedno sa gospođom Anisijom Radenković, direktoricom HHC-a
za Bosnu i Hercegovinu.

Organizacija HHC već 22 godine
djeluje u Bosni i Hercegovini. Njihov primarni fokus su djeca bez roditeljskog
staranja i porodice pod rizikom od razdvajanja. Zajedno sa drugim nevladinim
organizacijama i lokalnim vlastima zalažu se za različite vidove porodičnog
smještaja i potpuno izbjegavanje insititucionalnog zbrinjavanja djece. Zbog
toga su, u obimnim reformskim aktivnostima dječije zaštite, od strane
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prepoznati kao jedan od
ključnih partnera.

 


Ministar Drljača je izložio
planove Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kada je u pitanju zaštita
porodice i djece. Posebno je istaknuo da Minsitarstvo sa punom odgovornošću
pristupa svakom reformskom zadatku, a posebno puno senzibiliteta pokazuje prema
najmlađoj populaciji i uvijek ima na umu osjetljivost ovog pitanja. U planu je
da stari model smještaja djece u velike institucije bude postepeno i potpuno
prevaziđen. Nekoliko zakona iz oblasti socijalne zaštite, koji se planiraju za
naredne dvije godine, omogućit će i olakšati ovaj proces. Svi najsavremeniji
standardi i sistemi socijalne zaštite, kao i međunarodne norme ugradit će se u
ove zakone i tako obezbijediti adekvatnu brigu za djecu koja iz različitih
razloga nemaju roditeljsku brigu.

Gospodin Darabus se posebno
zanimao za dinamiku donošenja ovih zakona i vremenski period koji će proteći
dok ne otpočne njihova primjena. Ministar Drljača je objasnio da je donošenje
zakona proces koji podrazumijeva više segmenata i zahtijeva određeno vrijeme.
Ministarstvo, u saradnji sa kantonima i različitim nevladinim organizacijama,
aktivno radi na izradi teksta zakona, pristupa fiskalnim procjenama za svaki od
njih, poduzima različite aktvnosti da se stvore pretpostavke za primjenu
reformisanih propisa, planira obuke. U naredne dvije godine Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike posebnu pažnju posvetit će socijalnoj
zaštiti i raditi na realizaciji zacrtanog programa.

Ministar se, na kraju sastanka, zahvalio
organizaciji HHC na svim vidovima podrške koju su pružali u dosadašnjoj
saradnji, kao i na budućem angažmanu u okviru kompleksnog procesa
deinstitucionalizacije i obezbjeđivanja alternativnih vidova smještaja za djecu
bez roditeljskog staranja.

POSJETA – STEFAN DARABUS, REGIONALNI DIREKTOR HHC-a

0 Komentari