Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA PRIMIO PREDSTAVNIKE CENTRA CIVILNIH INICIJATIVA

  • Datum: 24 Novembra, 2016

Federalni ministar rada i
socijalne politike, Vesko Drljača, primio je danas predstavnike Centra civilnih
inicijativa, Adisa Arapovića, projekt menadžera i Ismara Hotu, program menadžera.
Ispred Ministarstva sastanku su prisutvovali i Azra Jahić, savjetnica ministra
za eknomske poslove i Ernis Imamović i Jasmina Hercegovac iz Sektora za rad i zapošljavanje.

U Federaciji BiH je već duži
period akutelno pitanje reforme radnog zakonodavstva i tržišta rada, s ciljem
stvaranja stabilnog okruženja i poboljšanja radnih uslova s jedne strane, te postizanja
veće fleksibilnosti tržišta rada i smanjenja sive ekonomije, s druge strane. S
tim u vezi predstavnici Centra civilnih inicijativa za današnji sastanak predložili
su tri važna pitanja kada je riječ o zapošljavanju: pitanje zdravstvenog
osiguranja nezaposlenih osoba putem službi za zapošljavanje, pitanje definicije
nezaposlene osobe i pitanje naknada za nezaposlene.

 

Problem zdravstvenog osiguranja
nezaposlenih osoba preko službi za zapošljavanje je pitanje koje je otvoreno
još ranije. Urađene analize Centra civilnih inicijativa pokazuju da su zemlje
regiona davno izmjestile zdravstveno osiguranje nezaposlenih iz službi za
zapošljavanje. U FBiH ovakva situacija dovodi do devijacije tržišta rada i
ljudi se prijavljuju na biro samo zbog zdravstvenog osiguranja, a da uopšte i
ne traže posao. Osim toga, službe za zapošljavanje su preopterećene
administrativnim poslovima vezanim za zdravstveno osiguranje, što ometa redovnu
djelatnost traženja posla i posredovanja između poslodavaca i nezaposlenih.

Važeći Zakon o posredovanju u
zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba daje suviše široku
definiciju nezaposlenog lica. Praksa je pokazala da su u službama za
zapošljavanje prijavljeni oni koji stvarno traže posao, tzv. aktivni tražioci
posla i oni koji ga ne traže, tzv. pasivni tražioci. Vrlo je teško razdvojiti
evidencije i napraviti kategorizaciju prijavljenih. Nova definicija nezaposlene
osobe bi trebala biti usklađena sa standardima Međunarodne organizacije rada.

Naknade za nezaposlena lica su
ekstremno niske u odnosu na zemlje u regionu. S druge strane one se
obračunavaju za svakog jednako prema visini prosječne plate u FBiH. Novi sistem
naknada bi trebao biti osjetljiviji i određivati iznose prema visni i trajanju
uplate doprinosa onih koji su izgubili posao. Iako visina naknade ne treba biti
razlog da se posao ne traži, ipak bi one trebale biti veće i raspoređene na kraći
vremenski period.

Ministar je naveo da Ministarstvo
priprema Izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj
sigurnosti nezaposlenih osoba i da će ih uputiti u redovnu proceduru najdalje
do kraja prvog kvartala naredne godine. Ove izmjene, nakon što se postupak
usvajanja završi, trebale bi u mnogome poboljšati situaciju na tržištu rada. Ministar
je istakao da izuzetno cijeni napore koje CCI čini u pogledu sveobuhvatnih i
stručnih analiza stanja u mnogim oblastima, u pogledu podizanja svijesti
javnosti kada se radi o različitim društvenim problemima i u pogledu
ozbiljnosti pristupa probemu nezaposlenosti. Ministarstvo će sve navedene
sugestije razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade finalnog teksta spomenutog
zakona.

MINISTAR DRLJAČA PRIMIO PREDSTAVNIKE CENTRA CIVILNIH INICIJATIVA

0 Komentari