Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DAN DRŽAVNOSTI BIH – NERADNI DAN

  • Datum: 22 Novembra, 2016

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o
proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”,
broj:  9/95), propisano da je 25.
novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine, te da na ovaj dan državni organi,
preduzeća i druga pravna lica ne rade.
 

DAN DRŽAVNOSTI BIH – NERADNI DAN

0 Komentari