Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata

 • On 30 Marta, 2016

   Snježana Kapić, načelnica službe

   e-mail: snjezana.kapic@fmrsp.gov.ba 

   Tel: 033 255 437

    

   Služba obavlja sljedeće poslove:

   • Služba koordinira i
    prati poslove iz nadležnosti Ministarstva relevantne za europske
    integracije

   • Sudjeluje u izradi redovnih
    izvještaja o realizaciji obaveza u vezi sa zahtjevima procesa europskih
    integracija

   • Sudjeluje u radu posebnih komisija, radnih grupa, vijeća, odbora ili
    drugog radnog tijela formiranog radi provedbe poslova u oblasti europskih
    integracija radi identificiranja i
    prezentiranja ključnih strateških prioriteta ministarstva

   • Sudjeluje u izradi
    analiza i studija vezanih za evropske integracije općenito

   • Sarađuje sa institucijama na svim nivoima

   • Utvrđuje
    prioritetne projekte u okviru Ministarstva

   • Koordinira osnovnim
    organizacijskim jedinicama Ministarstva i drugim međunarodnim, državnim i
    entitetskim organima radi izvršavanja zajedničkih aktivnosti.

    

   Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata

   0 Komentari