Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Saopštenje za Prvi maj

  • On 11 Aprila, 2016

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o
praznicima (“Službeni
list R BiH”, br. 2/92 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni zakon,
određeno da je Prvi maj/svibanj Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva
dana  (1. i  2. maja/svibnja). Navedenim Zakonom propisano je da
ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju,
praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

S obzirom da Prvi
maj/svibanj 2016. godine, pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni
dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak 2. i utorak 3. maj/svibanj
2016. godine.

Napominjemo, da na dane
praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.
 

Saopštenje za Prvi maj

0 Komentari