Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Potpisivanjem Deklaracije, završena je konferencija posvećena izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom

  • On 21 Oktobra, 2014

SARAJEVO
– U Sarajevu je danas okončana dvodnevna konferencija «Implementacija
Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji
BiH».

Dvodnevnu
konferenciju organiziralo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
a cilj je da se sa partnerima/Koalicijama iz nevladinog sektora koji se bave
problematikom osoba s invaliditetom razmotri sadašnje stanje i perspektive
petogodišnje Strategije (2011- 2015. godine).Koalicije
udruženja koja se bave osobama s invaliditetom iz Federacije BiH uz
potporu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, potpisali su
danas Deklaraciju o provedbi Startegije.

Taj
dokument će biti upućen i drugim srodnim ministarstvima na svim nivoima vlasti
u Federaciji BiH na usvajanje i podršku, a to su prvenstveno ministarstva
obrazovanja i zdravlja. Cilj tog dokumenta je da se konačno implementira
Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji
BiH.

Iako
je Strategija usvojena 2011. godine, ona je još uvijek nedovoljno
implementirana, zbog čega bi podršku Deklaraciji trebala da daju i druga
ministarstva na svim nivoima u Fedearciji BiH, s ciljem da se uklone barijere i
da se pokrene razgovor o kvaliteti života osoba s invaliditetom iz brojnih
oblasti.

Cilj
konferencije je bio da se iznađu modaliteti za izjednačavanje mogućnosti za
osobe s invaliditetom, zbog čega su Koalicije udruženja iz Federacije BiH
definirane i Akcioni planovi kako bi se provela Strategija Strategija i
unaprijedio život osoba s invaliditetom u svakom segmentu.

U
Federaciji BiH, svaka županija/kanton ima svoju Koaliciju, kroz koju djeluju
brojne udruge i organizacije osoba s invaliditetom, koje zajedno sudjeluju u
radu Koalicije i pridonose osvarivanju i izjednačavanju prava osoba s
invaliditetom.

Potpisivanjem Deklaracije, završena je konferencija posvećena izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom

0 Komentari