Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Saopćenje za medije – Završena konferencija posvećena osobama s invaliditetom

  • On 10 Oktobra, 2014

10.10.
2014. — U Čapljini je danas okončana dvodnevna konferencija posvećena osobama
s invaliditetom pod nazivom “Implementacija Strategije za izjednačavanje
mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH”.

Konferenciji
je organiziralo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a cilj je da
se sa partnerima iz nevladinog sektora koji se bave problematikom osoba s
invaliditetom razmotri sadašnje stanje i perspektive petogodišnje Strategije,
čiji je cilj unapređenje života navedene populacije.

Konferenciji
su prisustvovali predstavnici devet kantonalnih/ županijskih Koalicija koje
čine udruge osoba s invaliditetom.

Fikret
Zuko, lider Koalicija koji je ujedno i predsjednik Koalicije za Kanton Srajevo,
izrazio je zahvalnost Federalnom ministru rada i socijalne politike Vjekoslavu
Čamberu, što je “u zadnje tri godine ozbiljno radio na podizanju kapaciteta organizacija
osoba s invaliditetom, s ciljem da nevladin sektor postane partner vlastima”.

Zuko
je kazao da i kantonalna minisarstva treba da se uključe u rješavaje pitanja
vezana za osobe s invaliditetom.Potcrtano
je da se pitanja koja će se naći u procesu reformi socijalnog sektora, ne rade
bez konsultacija osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Sa
konferencije je poslana poruka vladama na svim nivoima vlasti u BiH, da treba
da “insistiraju na tome da sve mjere koje će se u budućnosti poduzimati budu koncipirane
tako da podstiču i afirmiraju učešće osoba s invaliditetom, a ne da svojim
mjerama destimuliraju rad tih kategorija”.

Predstavnici
Koalicija osoba s invaliditetom izrazili su zabrinutost zbog nedostatka
reakcije kantonalnih i općinskih organa vlasti prema ovoj konferenciji kojoj se
nisu odazvali, kao i zabrinutost zbog “općenito lošeg pristupa interesima i
pitanjima prema toj populaciji”.

Suvad
Zahirović, predsjednik Koalicije udruženja osoba s invaliditetom iz Tuzlanskog
Kantona, kazao je da osobe s invaliditetom očekuju od institucija vlasti da “u okviru
svojih nadležnosti podrže rad organizacija koje se bave problemima osoba s
invaliditetom i da s njima grade partnerstvo”.

“Kroz
kreiranje politika, akcionih planova i zakonskih rješenja u okviru reformskih
procesa posebna pažnja mora da posvetiti kreairanju mjera za podršku i zaštitu
osoba sa najtežim stepenom invaliditeta”, rekao je Zahirović.

Ministar
rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, prilikom zatvaranja dvodnevne
konferencije poručio je osobama s invaliditetom da budu što više međusobno organizirani,
aktivni i snažni kako bi mogli da utječu na mjere javne politike.

“U
izradi Lokalnih Akcionih planova, za implementaciju Strategije za
izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, isticali smo pet osnovnih
ciljeva koji treba da budu ispunjeni. To su: obrazovanje, rad i zapošljavanje,
arhitektonske barijere u javnim institucijama, trasformacija ustanova socijalne
i zdravstvene zaštite”, kazao je Čamber.

On
je naglasio da se u rješavanje problema sa kojima se suočavaju osobe s
invaliditetom treba da uključe mininstarstva obrazovanja i  zdravstva.

“S
obrazovanjem sve počinje. Odvajanjem djeteta s invaliditetom u poseban odjel u
školama, počinje proces njihovog isključivanja iz društvenog života. Tu počinje
i završava diskriminacija. Kreće od obrazovanja, dalje se nastavlja sa zapošljavanjem,
a socijalna isključenost prati osobu s invaliditetom tokom ostatka  njegovog života”, rekao je Čamber.

Prema
njegovim riječima, sredstva za inkluziju djece s invaliditetom su zanemariva za
županijske vlade, te da je u pitanju  “samo
dobra volja”.

Nastavak
konferencije biće održan 20. i 21. oktobra ove godine u Sarajevu, za kada je
najavljeno da će Koalicije udruženja iz deset kantona u FBiH potpisati
zajedničku Deklaraciju.

 

 

Saopćenje za medije – Završena konferencija posvećena osobama s invaliditetom

0 Komentari