Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Najava seminara na temu odgojnih preporuka prema maloljetnicima

  • On 22 Oktobra, 2014

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike i JU Zavod za vaspitanje muške djece i
omladine Sarajevo organiziraju dvodnevni seminar kao podršku kontinuiranoj
edukaciji profesionalaca uposlenih u centrima za socijalni rad/službama
socijalne zaštite na temu “Odgojne preporuke prema maloljetnicima – primjeri
dobre prakse u Republici Hrvatskoj, iskustva stručnjaka u provođenju odgojnih
preporuka i načinu provođenja istih”.

Cilj seminara je
jačanje profesionalnih kapaciteta stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite,
unapređenje i promocija javnih politika u domenu prevencije i suzbijanja
kriminalnih, protupravnih i antisocijalnih ponašanja maloljetnika u Federaciji
BiH u kontekstu provođenja Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema
maloljetnicima u Federaciji BiH 2014-2015 godine, te početka primjene Zakona o
zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u
Federaciji BiH.

Pored
navedenog, u okviru seminara predviđeno je predstavljanje programa tretmana
maloljetnih prijestupnika u ustanovama za izvršenje odgojnih mjera, te obilazak
prostorija JU Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo od strane
sudionika seminara.

Ovaj seminar, na kojem je
predviđeno sudjelovanje oko 100 polaznika, organizira se u Sarajevu 23. i 24.
listopada/oktobra 2014. godine u hotelu “Rimski most” s početkom u 10.30 h.

Plan rada seminara.docx 

Najava seminara na temu odgojnih preporuka prema maloljetnicima

0 Komentari