Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Adresar centara i službi za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine

  • On 2 Decembra, 2013

 

Adresar centara za socijalni rad u FBiH.docx

Redni broj

Kanton

Naziv
centra/službe za socijalni rad

Adresa

Općina i
poštanski broj

Broj telefona
i faksa

E-mail

1.     

UNSKO-SANSKI

Centar za socijalni rad Bihać

Fra Joze Valentića 3

Bihać

77000

037/229-710,229-712

cent.soc.rad@bih.net.ba

2.     

Centar za socijalni rad Bosanska Krupa

Mirsada Crukića

(Lamela 4)

Bosanska Krupa 77240

037/471-009

037/474-283

csr.krupa@bih.net.ba

3.     

Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac

Ul. Bosanska 110

Bosanski Petrovac 77250

037/881-410

csr.bosanskipetrovac@gmail.com

4.     

Centar za socijalni rad Bužim

Trg Alije Izetbegovića bb

Bužim

77245

037/419-010

037/419-011

czsr.buzim@hotmail.com

5.     

Centar za socijalni rad Cazin

505-ta Viteška

brigada 38a

Cazin

77220

037/514-439

037/512-103

ju_csr_cazin@hotmail.com

6.     

Centar za socijalni rad Ključ

Branilaca BiH br. 78

Ključ

79280

037/660-043

037/661-585

jucentarkljuc@yahoo.com

7.     

Centar za socijalni rad Sanski Most

Musa Ćazim Ćatić bb

Sanski Most

79260

037/686-906,686-403

czsrs.most@hotmail.com

8.     

Centar za socijalni rad Velika Kladuša

Cazinska 3

Velika Kladuša 77230

037/775-065,

037/775-067

info@czsr-velikakladusa.ba

9.     

POSAVSKI

Centar za socijalni rad Odžak

Teg bb

Odžak

76290

031/761-006

csr.odzak.irs@tel.net.ba

10.   

Centar za socijalni rad Orašje

Orašje III bb

Orašje

76270

031-712-020,711-980

czsr.orasje@tel.net.ba

11.   

Centar za socijalni rad Domaljevac – Šamac

Posavskih branitelja 148

Domaljevac-Šamac 76233

031/791-363,792-006

centar.socijalnirad@tel.net.ba

12.   

TUZLANSKI

Centar za socijalni rad Banovići

Alije Izetbegovića br.3

Banovići

75290

035/875-981,871-390

csrbanovici@hotmail.com

13.   

Centar za socijalni rad Gračanica

Armije BiH bb

Gračanica

75320

035/702-566

csr.gracanica@gmail.com

14.   

Centar za socijalni rad Gradačac

Hadžiefendijina bb

Gradačac

76250

035/817-227

czsr_gradacac@hotmail.com

15.   

Centar za socijalni rad Kalesija

Kalesijskih brgada 49

Kalesija

75260

035/631-176, 631-581

socrad.kal@bih.net.ba

16.   

Centar za socijalni rad Kladanj

Kladanjske brigade bb

Kladanj

75280

035/621-422,622-460

czsrkl.eminai@gmail.com

17.   

Centar za socijalni rad Teočak

Centar bb

Teočak

75414

035/756-073

csrteocak@hotmail.com

18.   

Centar za socijalni rad Lukavac

Branilaca Bosne bb

Lukavac

75300

035/553-861

035/553-831

ju.csr.lukavac@gmail.com

19.   

Centar za socijalni rad Srebrenik

211 Oslobodilačke brigade 47

Srebrenik

75350

035/645-770

centar.sr@bih.net.ba

20.   

Centar za socijalni rad Tuzla

Kozaračka bb

Tuzla

75000

035/369-011

035/369-035

soc-rad.tz@bih.net.ba

21.   

Centar za socijalni rad Sapna

206 Viteške brigade bb

Sapna

75411

035/597-419

csr_sapna@hotmail.com

22.   

Centar za socijalni rad Živinice

I Ulica 150

Živinice

75270

035/740-096,

035/ 740-097

csr.zi@bih.net.ba

23.   

Centar za socijalni rad Čelić

108 Brčanske brigade 3

Čelić

75246

035/668-120

juczsrcelic@gmail.com

24.   

Centar za socijalni rad Doboj Istok

Brijesnica Velika bb

Doboj-Istok

74207

035/722-695

arnes.csrdobojistok@gmail.com

25.   

ZENIČKO-DOBOJSKI

Centar za socijalni rad Breza

ZAVNOBIH-a

 bb

Breza

71370

032/783-912

centarbr@bih.net.ba

26.   

Služba za civilnu zaštitu i zajedničke poslove Doboj-Jug

Trg 21. Mart ,Matuzići bb

Doboj-Jug

74203

032/699-341

032/699-331

dobojjug@bih.net.ba

27.   

Centar za socijalni rad Kakanj

309 brdske brigade 15

Kakanj

72240

032/553-076,556-750

csr.kakanj@gmail.com

28.   

Centar za socijalni rad Maglaj

Srebrničkih žrtava rata bb

Maglaj

74250

032/603-527

032/609-710

csrmaglaj@bih.net.ba

29.   

Centar za socijalni rad Tešanj

Kralja Tvrtka bb

Tešanj

74260

032/650-205

csrt@bih.net.ba

30.   

Centar za socijalni rad Zavidovići

Podubravije 6

Zavidovići

72220

032/868-210

032/868-211

centarzasoc.rad.zdici@bih.net.ba

31.   

Centar za socijalni rad Zenica

S. Cakana Mulalića 5

Zenica

72000

032/202-490,202-322

czsr_ze@bih.net.ba

32.   

Centar za socijalni rad Visoko

Islamovića 10

Visoko

71300

032/735-835

centarvisoko@gmail.com

33.   

Centar za socijalni rad Žepče

Zagrebačka bb

Žepče

72230

032/881-800

Fax: 032/880-588

centar.zepce@tel.net.ba

34.   

Centar za socijalni rad Vareš

Zvijezda bb

Vareš

71330

032/849-480,849-481

zastita@bih.net.ba

35.   

Centar za socijalni rad Olovo

Školska bb

Olovo

71340

032/828-370

socijala@bih.net.ba

36.   

Služba stručnih i općih poslova Usora

Srednja Omanska Usora

Usora

74230

032/893-514

opcina.usora2@tel.net.ba

37.   

BOSANSKO-PODRINJSKI

Kantonali centar za socijalni rad Goražde

Maršala Tita 13

Goražde

73000

038/223-234,228-584

czsrgorazde@hotmail.com

38.   

Služba socijalne zaštite Goražde

Maršala Tita 13

Goražde

73000

038/226-598

czsrgorazde@hotmail.com

39.   

Služba socijalne zaštite Foča-Ustikolina

Ustikolina bb

Foča-Ustikolina

73250

038/519-416

sanelanido@hotmail.com

czsrgorazde@hotmail.com

40.   

Služba socijalne zaštite Pale-Prača

Himze Sablje 33

Pale-Prača

73290

038/799-258

czsrgorazde@hotmail.com

41.   

SREDNJOBOSANSKI

Centar za socijalni rad Bugojno

Sultan Ahmedova 55

Bugojno

70230

030/252-027,251-171

socijalnobu@bih.net.ba

42.   

Centar za socijalni rad Busovača

Ive Andrića bb

Busovača

72260

030/732-620

socijalnirad_bus@hotmail.com

socijalnobu@bih.net.ba

43.   

Centar za socijalni rad Donji Vakuf

14. septembar bb

Donji Vakuf

70220

030/205-222,

030/  509-629

socijalnodv@bih.net.ba

44.   

Služba za opću upravu,dr. djelatnosti, izbjeglice i socialna pitanja
Fojnica

Bosanska 94

Fojnica

71210

030/547-700,

030/547-746

mediha.krsic@fojnica.ba

45.   

Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje

Fra Anđela Zvizdovića bb

Gornji Vakuf-Uskoplje 70240

030/265-683,

socrad@bih.net.ba

46.   

Centar za socijalni rad Jajce

S. Tomaševića 10

Jajce

70101

030/654-106,

030/ 654-105

czsrjajce@yahoo.com

47.   

Odjel socijalne skrbi Općine Kiseljak

Josipa Bana Jelačića 2

Kiseljak

71250

030/877-820,829

030/877-820

odjelsocijalnesskrbi@opcina-kiseljak.org

48.   

Služba za gospodarstvo, obnovu, socijalnu skrb i prognanike Kreševo

Fra Grge Martića 13

Kreševo

71260

030/806-826

opcinakresevo.socijala@tel.net.ba

49.   

Centar za socijalni rad Travnik

Lukačka 3

Travnik

72270

030/511-412,511-058

csr.travnik@gmail.com

50.   

Centar za socijalni rad Novi Travnik

Stjepana Tomaševića br. 24a

Novi Travnik

72290

030/795-072,795-073

socijalni.rad.nt@tel.net.ba

51.   

Centar za socijalni rad Vitez

Kralja Petra Krešimira IV bb

Vitez

72250

030/717-288

030/ 030/711-678

socijalni.rad.vitez@bih.net.ba

52.   

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i finansije Dobretići

Dobretići bb

Dobretići

70210

030/641-202,641-203

opcinadobratici@gmail.com

53.   

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI

Centar za socijalni rad Grad Mostar

Fra Franje

Miličevića 43

Grad Mostar

88000

036/335-900,902

036/335-939

socijalni.rad.mostar@tel.net.ba

54.   

Centar za socijalni rad Jablanica

Omladinsko šetalište bb

Jablanica

88420

036/753-170

jucs.jablanica@bih.net.ba

55.   

Centar za socijalni rad Konjic

Maršala Tita 62

Konjic

88400

036/726-171,

036/728-448

op.konjic@bih.net.ba

56.   

Centar za socijalni rad Čitluk

Kralja Tomislava bb

Čitluk

88260

036/640-131,640-132

czsrcitluk@gmail.com

57.   

Služba za opću upravu i društvenu djelatnost Neum

Kralja Tomislava 1

Neum

88390

036/880-018,880-186

880-214

drustvene-djelatnosti@tel.net.ba

58.   

Centar za socijalni rad Stolac

Kralja Tomislava bb

Stolac

88360

036/853-101

036/853-229

opcina@stolac.gov.ba

59.   

Centar za socijalni rad Čapljina

Trg Sv. Franje bb

Čapljina

88300

036/805-351

socijalna.skrb.capljina@tel.net.ba

60.   

Ured socijalne skrbi Ravno

Trg Ruđera Boškovića 55

Ravno

88370

036/7891-465,

036/7891-466

opcinaravno.ravno3@gmail.com

61.   

Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Kralja Tomislava bb

Prozor-Rama

88440

036/771-108

antonija1@yahoo.com

62.   

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI

Centar za socijalni rad Grude

Republike Hrvatske 15b

Grude

88340

039/660-319,660-318

socijalni.rad.grude@tel.net.ba

63.   

Centar za socijalni rad Ljubuški

Zrinsko Frankopanska 51

Ljubuški

88320

039/830-593

csr.ljubuski@tel.net.ba

64.   

Centar za socijalni rad Posušje

Fra Grge Martića bb

Posušje

88240

039/681-053

socijalnirad@gmail.com

65.   

Centar za socijalni rad Široki Brijeg

Matije Gupca bb

Široki Brijeg

88220

039/706-097

Fax: 039/706-098

socijalni.rad.sb@tel.net.ba

66.   

KANTON
SARAJEVO

Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo

 Gatačka 78

Sarajevo

71000

033/723-640

info@kcsr.ba

67.   

Služba za socijalnu zaštitu Stari Grad

Fra Grge Martića 4

Stari Grad

71000

033/551-110,

Fax: 200-348

sszosg@bih.net.ba

68.   

Služba za socijalnu zaštitu Centar

Zaima Šarca 13

Centar

71000

033/565-500,

Fax: 206-384

centarcentar@hotmail.com

sszoc@bih.net.ba

69.   

Služba za socijalnu zaštitu Novo Sarajevo

Azize Šaćirbegović 96

Novo Sarajevo

71000

033/525-939,525-876

sszons@bih.net.ba

70.   

Služba za socijalnu zaštitu Novi Grad

Gadačačka 78

Novi Grad

71000

033/768-710,541-101

sszong@bih.net.ba

71.   

Služba za socijalnu zaštitu Ilidža

12. Mart 5

Ilidža

71210

033/761-510,625-715

sszoi@bih.net.ba

72.   

Služba za socijalnu zaštitu Hadžići

Hadžali do broja185

Hadžići

71240

033/475-848,475-841

centarhadzici@hotmail.com

73.   

Služba za socijalnu zaštitu Vogošća

Omladinska bb

Vogošća

71320

033/424-440,

Fax: 033/432-651

szsov@bih.net.ba

74.   

Služba za socijalnu zaštitu Ilijaš

Ivana Franje Šukića 6

Ilijaš

71380

033/428-910,428-911

kcsrilijas@bih.net.ba

75.   

Služba za socijalnu zaštitu Trnovo

Općina Trnovo

Trnovo

71220

033/586-703

76.   

KANTON
10

Centar za socijalni rad Glamoč

Nikole Bojinovića bb

Glamoč

80230

034/206-151

soc.rad.gl@tel.net.ba

77.   

Centar za socijalni rad Kupres

Vukovarska 2

Kupres

80320

034/276-312

034/274-080

socijalno.kupres@tel.net.ba

78.   

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općina  Drvar

Titova 1

Drvar

80260

034/819-200

034/819-001

opcina
drvar.@tel.net.ba

79.   

Centar za socijalni rad Livno

S.S.Kranjčevića 11

Livno

80101

034/202-642,208-152

034/202-642

socijalniradli@net.hr

80.   

Centar za socijalni rad Tomislavgrad

Kulina Bana br. 4

Tomislavgrad

80240

034/352-247

css.tomislavgrad@gmail.com

81.   

Služba za opću upravu i socijalnu zaštitu Bosansko Grahovo

Vojislava Ivetića 2

Bosansko Grahovo 80270

034/206-020,850-191

opcina.grahovo@tel.net.ba

Adresar centara i službi za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine

0 Komentari