Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Uspješno realizirana I. Međunarodna konferencija o razvoju sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH

  • On 3 Decembra, 2013

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike zajedno sa Fondom za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inavaliditetom uspješno je ograniziralo
prvu međunarodni konferenciju pod nazivom „ Razvoj sistema profesionalne
rehailitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH“ , održanoj u
Čapljini od 28-29. studenog 2013.godine.

Konferencija
je uspješno realizirana i uz pomoć Koalicije organizacija osoba sa
invaliditetom „ MOGU, HOĆU, ZNAM“ i Atašea za socijalna pitanja Republike
Austrije. Aktivno učešće u radu konferencije preuzeli su federalni ministar rad
i socijalne politike   Vjekoslav Čamber, potom  ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore  Predrag Bošković, zatim brojni stručnjaci iz
RH, Austrije.

Na konferenciji je aktivno sudjelovalo
stotinjak stručnjaka iz regije iz oblasti profesionalne rehabilitacije i
zapošljavanja osoba sa invaliditetom, gdje su prezentirana brojna iskustva i
pozitivne prakse koja su itekako potrebna nasoj zemlji u svom unaprjeđenju
sistema profesionalne rehabilitacije. Izaslanstvo iz Republike Austrije održalo
je niz izlaganja predstavljajući svoje dosege u oblasti socijalne zaštite i
profesionalne rehabilitacije, koje će biti za Federaciju BiH jako korisne.

Na
konferenciju su doneseni zaključci gdje je jasno naglašena potreba za
usvajanjem strategije razvoja profesionalne rehabilitacije u FBiH, u okviru
buduće reforme socijalnog sektora potrebno je stvoriti pravni okvir unutar
kojega će se jasno definirati tijek razvoja sistema profesionalne
rehabilitacije, pri institutu za medicinsko vještačenje potrebno je stvoriti
sektor  koji će imati zadaću  monitoringa trenutne radne sposobnosti osoba
sa invaliditetom, potrebno je osnovati centar za orjentaciju i centar za
profesionalnu rehabilitaciju, potrena je edukacija stručnog kadra koji će biti
uključen u sve procese razvoja  sistema
profesionalne edukacije, potrebno je sinkronizirati djelovanje svih
institucija  uključenih u proces razvoja
prfesionalne rehabilitacije polazeći od Federalnog ministarstva, Fonda, Službi
za zapošljavanje, kantonalnih službi pa sve do lokalnoh zajednica. I na kraju
za sve ovo potrebno je donijeti i financijski plan.

Aktivno
sudjelovanje na prvoj međunarodnoj konferenciji o razvoju profesionalne
rehabiitacije i zapošljavanju osoba sa invaliditetom preuzeli su i brojne osobe
koje su predstavljale svoje privredne subjekte koji zapošljavaju osobe sa
invaliditetom. Jedan od ciljeva ove konferencije bio je udružiti  ove privredne subjekte , omogućiti im
razmjenu iskustava, te stjecanje novih pozitivnih praksi iz regije kako bi  u konačnici dobili prostora za nova
zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Profesionalna
rehabilitacija, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je od
posebnog javnog interesa i spada u oblast socijalne zaštite. Osoba sa
invaliditetom ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje pod
općim uvjetima , a u slučaju potrebe, zbog vrste i težine invaliditeta ili
uspješnosti rehabilitacionog procesa u posebnim školama, ustanovama za
profesionalnu rehabilitaciju i privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa
invaliditetom, po prilagođenim ili posebnim programima.

 Uspješno realizirana I. Međunarodna konferencija o razvoju sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH

0 Komentari