Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Saopćenje za Dan državnosti Bosne i Hercegovine

  • On 20 Novembra, 2013

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  obavještava javnost da je Zakonom o
proglašenju  25. novembra Danom
državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj 9/95), utvrđeno da na taj dan poslodavci, ustanove,
organi uprave kao i druge pravne osobe ne rade.

Saopćenje za Dan državnosti Bosne i Hercegovine

0 Komentari