Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Livno i Mostar domaćini kampanje ” Ovako više ne može”

  • On 21 Novembra, 2013

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike kroz svoju kampanju o podizanju svijesti
javnosti o reformi socijalnog sektora pod nazivom " Ovako više ne
može"organiziralo je okrugle stolove u Livnu i Mostaru gdje je sudjelovalo
ukopno stotinjak predstavnika centara za socijalni rad i predstavnika
županijske vlasti iz Hercegbosanske i Hercegovačkoneretvanske županije.

Zaključeno je kako je
nužno provesti reformu socijalnog sektora jer veliki dio novca koji se izdvaja
za socijalnu pomoć odlazi bogatim građanima koji  na to imaju pravo prema
statusu, a ne prema građanima koji imaju stvarnu potrebu za tim.Ovom kampanjom
se nastoji podići svijest javnosti o neefikasnosti, nepravednosti i neodrživosti
trenutno postojećeg socijalnog sektora, koji prema svim relevantmnim podacima
vodi zemlju u bankrot. Novca u proračunu ima ali ga je nužno transparentno
raspodjeliti.

 

 

Livno i Mostar domaćini kampanje ” Ovako više ne može”

0 Komentari