Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Održana 14. sjednica Upravnog odbora Bosne i Hercegovine za SPIS Projekat

  • On 7 Oktobra, 2013

Sarajevo, 25. septembar 2013. – Ministar
zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić je prisustvovao na 14. Sjednici Upravnog
odbora programa  „Jačanje sistema
socijalne zaštite i inkluzije za djecu u BiH – SPIS“,
 kojim predsjedava Ministar civilnih poslova
BiH, gdin Sredoje Nović.

Na sastanku su, pored spomenutih,
prisustvovali i ministar Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne
i Hercegovine gdin Vjekoslav Čamber, pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske gdin Ljubo Lepir, direktorica Direkcije za ekonomsko
planiranje Bosne i Hercegovine gđa Ljerka Marić, direktorica UNICEF kancelarije
u BiH gđa Florence Bauer, pomoćnik ministra u Ministarstvo civilnih poslova Bosne
i Hercegovine gđa Draženka Malićbegović, 
predstavnica Delegacije Evropske Unije u BiH gđa Natalia Dianiskova, savjetnik
ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine
gdin Stjepan Buconjić, šef Pododjela za
socijalnu zaštitu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine gđa Nataša Stevanović, kao
i predstavnici UNICEF-a.

Gdin Ljubo Lepir, gdin Vjekoslav Čamber i gđa Nataša Stevanović
su  izvjestili o implementaciji SPIS programa
za protekli period, te se zaključuje da su se intenzivno provodile programske aktivnosti
sa zadovoljavajućim rezultatima. Članovi Upravnog odbora su razgovarali o konceptu
Konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji.

Tokom sastanka, gdin Ljubo Lepir je prezentovao Finansijsku analiza Zakona
o socijalnoj zaštiti u Republici Srpskoj, gdin Stjepan Buconjić je prezentovao Analiza
potreba djece i porodica u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u Federaciji
Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu BiH i  gđa Nineta Popović iz UNICEF-a je održala prezentaciju
kampanje Govorimo o mogućnostima.

Ovom prilikom usaglaseni su i datumi za Konferenciju o socijalnoj zastiti
i inkluziji djece koja ce se odrzati 4 i 5 novembra u Sarajevu.

 

Održana 14. sjednica Upravnog odbora Bosne i Hercegovine za SPIS Projekat

0 Komentari