Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sarajevska županija domaćin trening programa akcionih planova za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH

  • Datum: 8 Oktobra, 2013

Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike zajedno sa Savezom za slijepe osobe FBiH organiziralo je modul trening
programa akcionih planova  za
ostvarivanje ciljeva stategije u oblasti invalodnosti FBiH za sarajevsku
županiju. Modul traje dva dana 7. i 8. listopada u prostorijama TMP centra za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih osoba u Nedžarićima.


Ovo je projekat koji je nastavljen od prošle godine, gdje smo obavili module u
pet županija, a ove godine smo ih realizirali u preostalih pet, te  zajedno sa završnim modulom, u Sarajevu jasno
naglasili četiri osnovna cilja Strategije Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike, a to su pravo na rad i zapošljavanje osoba sa
invaliditetom, njihovo pravo na obrazovanje, pravo na život u lokalnoj
zajednici, te  uklanjanje svih barijera. Problemi osoba sa invaliditetom u
ostvarivanju svojih prava ne smiju biti samo predmet rada ovoga ministarstva,
stoga ćemo u sljedećem periodu inicirati da se i ostala ministarstva maksimalno
uključe  u rješavanje ove problematike.“- izjavio je ministar Vjekoslav
Čamber.

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je poduzelo sve aktivnosti preuzete iz
Strategije o izjednačavanju osoba sa invaliditetom, gdje  se nastoje
podići kapaciteti organizacija osoba sa invaliditetom na županijskim razinama,
a to sve u cilju donošenja akcionih planova i suradnje sa lokalnim razinama vlasti,
izjavio je FikretZuko, predsjednik Saveza slijepih osoba FBiH.

Zenica je bila
domaćin modula 5. i 6. listopada 2013. godine, u hotelu „ Dubrovnik“ , a koji
je bio namijenjen za organizacije  na
području Zeničko-dobojske županije.

 

Sarajevska županija domaćin trening programa akcionih planova za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH

0 Komentari