Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

„Budžetske novčane naknade za socijalnu zaštitu u BiH – što funkcionira, a što ne „

  • On 4 Oktobra, 2013

U
organizaciji Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) održana je
Radionica  pod nazivom " Budžetske novčane naknade za socijalnu
zaštitu u BiH – što funkcionira, a što ne", koja je trajala  3-4. listopada
2013. godine na Jahorini u hotelu Vučko.
U ime Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Radionici su
sudjelovali pomoćnici ministra gosp. Dobrica Jonjić i gosp.Miroslav Jurešić.

Teme ove radionice su bile ekonomska i socijalna situacija u BiH, analiza
zakonodavstva budžetskih novčanih naknada u Federaciji BiH i RS-u, te fiskalni
aspekti/posljedice postojećeg sustava budžetskih novčanih naknada za socijalnu
zaštitu. Cilj ove radionice je dati određene smjernice kako što efikasnije
raspolagati s budžetskim novcem kojeg trenutno posjedujemo, a koji je usmjeren
socijalnoj zaštiti, tj.  što boljoj raspodjeli, te u konačnici stigao onim
najpotrebnijim socijalnim kategorijama ljudi.

Promjena zakonske regulative, utvrđivanje kriterija i iznosa socijalnog
minimuma, izjednačavanje osnova za sva prava u FBiH, zaštitu djece jedinstveno
rješiti u FBiH kroz fond ili budžet, utvrditi jedinstvenu definiciju
invaliditeta bez obzira na uzrok i način nastanka, pristupiti izradi rješenja
za stvaranje pristupa za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom,
razdvojiti sustave i prava po sustavu ( PIO, socijalna zaštita i dr.), registre
korisnika socijalne zaštite osoba sa invaliditetom, te ojačati centre za
socijalni rad i uvesti informativnu povezanost samo su neke od preporuka sa
održane Radionice u svrhu unaprjeđenja funkcioniranja sustava socijalne zaštite
u zemlji.

 

„Budžetske novčane naknade za socijalnu zaštitu u BiH – što funkcionira, a što ne „

0 Komentari