Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Čamber primio u posjetu izaslanstvo ETF-a

  • On 26 Septembra, 2013

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber
primio je u posjetu izaslanstvo ETF-a, ( European Training Foundation),
 na čelu s dr. Patrickom Crehanom. Razgovaralo se na temu  podrške izradi
sveobuhvatne strateške vizije razvoja ljudskih resursa u zemljama u regionu
proširenja.

Od zemalja koje traže pristup Europskoj uniji zahtjeva se strateški
pristup u definiranju vizije razvoja ljudskih resursa, te da se pri tomu
posebno fokusiraju na vještine potrebne u periodu 2014-2020. S druge strane
potrebno je usvojiti usklađeniji pristup predpristupnoj pomoći, gdje se
intervencije usmjerene na rezultate kreiraju prema specifičnim potrebama svake
zemlje, sa jasnim ciljevima i indikatorima za mjerenje napretka i postignuća.

Pristup će biti
praktičan u što većoj mogućoj mjeri,
tako da će zemlje koje sudjeluju u projektu imati na raspolaganju
set instrumenata koji će pomoći u određivanju prioriteta u razvoju ljudskih
resursa, u određivanju akcija potrebnih za razvoj kapaciteta, i za mjerenje
napretka sa određeniom indikatorima (i polaznim podacima). Ove metodologije će
činiti okvir za djelovanje, i biće posebno prilagođene svakoj od zemalja,
shodno njihovim potrebama i zahtjevima.

Implementacija sektorskog
pristupa u okviru IPA II
zahtijeva strategiju razvoja ljudskih resursa
usmjerenu na budućnost. U isto vrijeme, sve relevantne institucije trebaju biti
uključene i trebaju posjedovati neophodne kapacitete i sisteme za praćenje. U
tom kontekstu, projekat ETF-a pomaže zemljama (korisnicama) da optimiziraju
temeljne module u sektorskom pristupu razvoja ljudskih resursa, u skladu sa
njihovim vlastitim strategijama razvoja ljudskih resursa i sa strategijom
EU2020.

Da bi se na najbolji
način iskoristilo postojeće iskustvo na ovom polju, tražiti će se koordinacija
sa drugim aktivnostima držanim i na regionalnom nivou. Pritom, projektni tim će
biti u vezi sa drugim akterima koji već rade na ovom polju, poput Svjetske
Banke, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Regionalnog Vijeća
za suradnju (RCC), te će također uzimati u obzir kretanja koja se odnose na
Strategiju Jugoistočne Evrope 2020 i moguće pravce njenog daljeg razvoja u
kontekstu regionalne suradnje.

Tržište
rada i obrazovanja su dva različita sustava ali se ne mogu odvojeno posmatrati
jer je njihov zajednički cilj unaprijeđenje ekonomije. Obrazovni sustav bi
trebao opskrbljivati tržište rada potrebnim kadrovima i da pri tomu postoji
tjesna suradnja i koordiniranje između ova dva sustava.

Povezanost u funkcioniranju
ova dva sustava nije razvijena u praksi, a kretanja se na tržištu prate i
analiziraju od strane institucija rada i zapošljavanja, te stoga ne postoji
jasan mehanizam kojim bi se suradnja i razmjena podataka sa sustavom obrazovanja
definirala, odnosno nema zajedničke politike ili obvezujućih regulativa.
Neusuglašenost ovih politika nemonovno dovodi do neusaglašenosti ponude kadrova
i potražnje tržišta rada. Kadrovi za kojima ne postoji potražnja na
tržištu  završavaju na biroima za zapošljavanje, što predstavlja rasipanje
sredstava obrazovanja, opterećenje fonda zdravstvene zaštite i dodatno
opterećenje službi za zapošljavanje administriranjem tih poslova, zaključeno je
na sastanku.

Ministar Čamber primio u posjetu izaslanstvo ETF-a

0 Komentari