Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Čamber otvorio Konferenciju o de-institucionalizaciji dječije zaštite u BiH

  • On 2 Oktobra, 2013

Federalni
ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber na uvodu Konferencije o
deinstitucionalizaciji dječije zaštite u BiH održane u Sarajevu, u hotelu
Grand,  naglasio je kako segregacija u
društvu prema djeci i osobama sa
invaliditetom postoji
u velikoj mjeri, te kako je jedna od glavnih zadaća Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike provesti inkluziju u potpunosti, kako bi se omogućio
neometan i ugodan život djece i osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Svaki
čovjek ima pravo na život u obitelji, svaki čovjek ima pravo na život u
lokalnoj zajednici, a djeca imaju pravo na obrazovanje, te nipošto ne smiju
biti segregirana u školama.


Vlada Federacije BiH se u potpunosti opredjelila za transformaciju dječjih
domova za djecu s posebnim potrebama, te prestanak smještavanja djece mlađe od
tri godine u institucije. Za  osobe
smeštene u institucije mora se dati puna podrška njihovom uključenju u društvenu
zajednicu, kroz život u obitelji i lokalnoj zajednici.”- istakao je ministar
Čamber.

Ministar Čamber otvorio Konferenciju o de-institucionalizaciji dječije zaštite u BiH

0 Komentari