Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OTVARAMO VRATA DJECI BOSNE I HERCEGOVINE

  • On 25 Septembra, 2013

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike organizira konferenciju o
de-institucionalizaciji dječije zaštite u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Otvaramo vrata djeci Bosne i Hercegovine“ koja
se održava u sklopu Dječije nedjelje, koja traje u vremenskom periodu od 30.09
– 07.10.2013.godine.

„ Dječija
nedjelja“obilježit će se kroz brojne aktivnosti kaošto su susreti i sportska
takmičenja djece bez roditeljske skrbi smještenih u dječija sela i ustanove
socijalne skrbi, u vremenskom periodu od 03. do 05.10.2013.godine a domaćin
susreta biti će JU „Socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać“, a nositelj
aktivnosti je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zajedno sa
odgovarajućim resornim ministarstvima županija, Ministarstvo zdravstva i
socijalne politike Unsko-sanske županije.

Konferencija na
temu „Deinstitucionalizacija dječije zaštite u Bosni i Hercegovini“ biti će
održana 01.listopada 2013.godine u Hotelu Grand, u Sarajevu sa početkom u 10
sati.

Inicijator i
domaćin konferencije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a
organizator je organizacija Hope and Homes for Children u BiH, u partnerstvu sa
organizacijama: UNICEF, Save the Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision i
SUMERO Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u
FBiH.

Konferencija će
biti  organizirana u sklopu kampanje za
de-institucionalizaciju dječije zaštite „Otvaramo vrata djeci Evrope“ koju
organizacije Hope and Homes for Children i Eurochild vode na nivou Europske
unije i 12 europskih zemalja. Osnovni cilj kampanje je osigurati više
sredstava za proces de-institucionalizacije, kako u fondovima Europske unije
(strukturalnim i IPA), tako i u budžetima zemalja učesnica kampanje.

De-institucionalizacija
dječije zaštite je jedan od važnih ciljeva kojima teži naša zemlja. Brojna istraživanja
koja su rađena u Europi i svijetu, ali i naša neposredna profesionalna
iskustva, ukazuju na pogubnost boravka djece u institucijama i nepopravljive
štete koje nastaju u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom razvoju djece i
njihovom ponašanju. Prve tri, a nekiprofesionalci govore i o prvih pet godina,
posebno su važne za razvoj djece, pa je u tom smislu neophodno da svi zajedno
učinimo sve kako bi djeca koja iz različitih razloga ne mogu živjeti sa svojim
roditeljima, živjela u nekom od vidova obiteljske  brige – u usvojiteljskoj obitelji, u
hraniteljskoj obitelji ili u malim obiteljskim  domovima.

 

OTVARAMO VRATA DJECI BOSNE I HERCEGOVINE

0 Komentari