Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa okruglog stola koji je održan u Sarajevu 16.05.2012. godine

  • On 17 Maja, 2012

 

U  organizaciji Centra Civilnih Incijativa u
Sarajevu 16.05.2012. godine održan je okrugli stol na temu „Dosadašnja
implementacija Strategije za zapošljavanje FBiH i buduće aktivnosti na
implementaciji iste“

O implementaciji strategije zapošljavanja u
Federaciji Bosne i Hercegovine govorili su:

1. Vjekoslav Čamber, ministar rada i socijalne
politike Federacije BIH

2. Omer Korjenić, rukovodilac sektora za
zapošljavanje Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH

U svom izlaganju ministar Čamber istaknu je
sljedeće:

–  Da je strategija zapošljavanja u Federaciji BiH (2009-2013) usvojena je
29.09.godine u Parlamentu Federacije BiH

–  Nakon toga Vlada Federacije BiH je 19.08.2010. godine usvojila Akcioni
plan zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2010-2013. godina.

O ciljevima strategije ministar je rekao da:

–   
ciljevi Strategije zapošljavanja
Federacije BiH usklađeni su sa smjernicama Strategije zapošljavanja EU.

–  
strategija zapošljavanja je dio
procesa približavanja Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama.

–  
strategija predviđa takvu politiku
zapošljavanja koja će ostvariti punu zaposlenost, poboljšanje kvaliteta rada i
povećanje produktivnosti na radnom mjestu, te jačati društvenu i teritorijalnu
koheziju.

–  
akcioni plan zapošljavanja u
Federaciji Bosne i Hercegovine defininirao je mjere i aktivnosti za njegovu
implementaciju i odredio ključne aktere zadužene za realizaciju pojedinačnih

Kada je riječ o ciljanim grupama koje će biti
podržane ovim mjerama su: mlade osobeu dobi do 30 godina, dugoročno
nezaposleni, žene, starije osobe, osobe s posebnim potrebama, romi.

Ministar je također govorio što je do sada
urađeno na implementaciji Strategije te naglasio:

– Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uradilo je procjenu
potrebnih financijskih sredstava za implementaciju akcionog plana
zapošljavanja, dok su u Proračunu Federacije BiH odobreni mnogo manji iznosi.

– Financijska sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje utvrđuju se
Financijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje koji usvaja Parlament
Federacije BiH. 

– Financijskim planovima nekih kantonalnih službi za zapošljavanje
predviđena su sredstva za aktivne mjere zapošljavanja.

–  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, kao prvu
godinu implementacije Akcionog plana zapošljavanja, osiguran je iznos od
400.000,00 KM, koji je usmjeren Federalnom zavodu za zapošljavanje

–  FZZZ je ta sredstva ravnomjerno transferirao kantonalnim službama za
podršku zapošljavanja mladih.

– Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu nisu
osigurana sredstva za implementaciju Akcionog plana zapošljavanja, tako da je
Federalni zavod za zapošljavanje svojim programima aktivne politike
zapošljavanja implementirao Akcioni plan zapošljavanja u 2011. godini uz
podršku kantonalnih službi za zapošljavanje.

Ministar je također naglasio buduće aktivnosti
na implementaciji strategije zapošljavanja

–  
Proračunom za 2012. godinu za
implementaciju Akcionog plana zapošljavanja osigurana su sredstva u iznosu od
360.000,00 KM.

–  Od toga je Proračunom Federacije
BiH za 2012. godinu osigurano 90.000,00 KM za podršku zapošljavanju i
samozapošljavanju Roma.

– 
Nedovoljna sredstva limitiraju
aktivnosti ovog Ministarstva u definiranju učinkovitih programa za
zapošljavanje.

Omer Korjenić ispred Federalnog zavoda
zapošljavanja FBiH je govorio o stanju u oblasti koje provodi zavod za
zapošljavanje, stopi nezaposlenosti u FBiH , aktivnostima koje provodi zavod za
zapošljavanje i daljnjim ciljevima koje zavod puduzima u narednom periodu.

U diskusiju su se  ukljućili neki od nazočni, a pitanja su bila
vezana na koji način suzbiti stopu neuposlenosti,te koliko ima sluha vlasti da
se temeljito zabave problemima nezaposlenosti, te da se načine korjenite
promjene od svih struktura od samog školovanja, biroa za zapošljavanje,
poslodavaca, zdravstvenog osiguranja, rada na crno itd.

Na kraju okruglog stola doneseni su sljedeći
zaključci:

1. 
Sve institucije vlasti zajedničkim
djelovanjem moraju više pažnje posvetiti problemu nezaposlenosti, kreirati
zdravo okolno okruženje  s ciljem
privlačenja stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta i imati jasne
dugoročne i strateške ciljeve u smjeru smanjenja nezaposlenosti.

2. Dodatno informirati javnost o
naporima kojima se podrazumjeva smanjenje nezapolenosti.

3. 
Nužno servisirati zdravstveno
osiguranje i izmjestiti iz funkcije zavoda za zapošljavanje i pokrenutu
incijativu u tom smjeru prema ministarstvu zdravstva.

 Priopćenje sa okruglog stola koji je održan u Sarajevu 16.05.2012. godine

0 Komentari