Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sastanak predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike sa delegacijom Europskog ekonomskog i socijalnog odbora

  • On 15 Maja, 2012

 

Dana 14.05.2012.godine u Federalnom ministarstvu
rada i socijalne politike održan je sastanak predstavnika ministarstva sa delegacijom
Europskog ekonomskog i socijalnog odbora.

Ispred ministarstva sastanku su
nazočili: pomoćnica ministra iz  sektora za mirovinsko i
invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja Zehra Novo
Omanović, pomoćnica iz sektora za rad i zapošljavanje Džana Kadribegović,
pomoćnik ministra iz sektora za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu
civilnih žrtava rata Dobrica Jonjić.

Ispred delegacije Europskog
ekonomskog i socijalnog odbora nazoćili su:

– gdin Cveto Stanatic,
predsjednik kontakt grupe za zapadni Balkan
– gdin Andrej Zorko, član zajedničkog konsultativnog komiteta EU-Hrvatska
– gdin Ionut Sibian, član kontakt grupe za zapadni Balkan
– gdin Aurelien Juliard iz EESC sekretariata

Razgovarano je na temu:
mišljenje Europskog ekonomskog i socijalnog odbora o odnosima između EU i Bosne
i Hercegovine.

Delagacija Europskog
ekonomskog i socijalnog odbora interesirala se u relizaciji potipsanog pisma iz
2009 godine i usvojenom mišljenju od Europskog ekonomskog i socijalnog odbora.

Pomoćnik ministra Dobrica
Jonjić istakao je da se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike bavi
nevladinim sektorom, te da zadnjih godina imaju zadovoljavajuću suradnju što se
tiće tog sektora.Također istakao je da je u današnjem vremenu nemoguće zaobići
nevladin sektor htjeli mi to ili ne. Naglasio je da na Federalnom nivo
funkcionira Ekonomsko socijalno vijeće koje razmatra zakone iz oblasti
ekonomsko socijalne politike.

Pomoćnica ministra Džana
Kadribegović naglasila je nekoliko stvari iz oblasti socijalnog dijaloga. Kazala
je da na Federalnom nivo funkcionira Ekonomsko socijalno vijeće koje razmatra
zakone iz oblasti ekonomsko socijalne politike, te da je zadnjih godina od kada
je formirano ekonomsko socijalno vijeće učinjen napredak u socijalnom dijalogu.

Također je naglasila da je u
proceduri Zakon o radu i da če u taj zakon biti uvršteni svi socijalni
partneri.

Ispred sektora za mirovinsko
i invalidsko osiguranje obratila se pomoćnica ministra Zehra Novo Omanović te naglasila
da je suradnja sa nevladinim sektorom bitna i temelj kada su u pitanju
osiguranici i radnici. Naglasila je veoma dobru suradnju što se tiće izrade
strategije reforme mirovinskog sustava, u koju su uključeni poslodavci,
sinadikati, udruženja umirovljenika itd. Istakla je da su zakonski projekti
koje razmatra ekonomsko socijalno vijeće bitni u daljnjoj parlamentarnoj
proceduri i da se ta suradnja treba uvažavati.

 

Sastanak predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike sa delegacijom Europskog ekonomskog i socijalnog odbora

0 Komentari