Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA TRAVANJ 2012. GODINE

  • On 22 Maja, 2012

Struktura mirovina:

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA

SREDSTVA ZA

REDOVNE

 MIROVINE

OSTVARENA

PROSJEČNA

MIROVINA

STAROSNA

175.959

69.854.753,80

396,99

INVALIDSKA

82.099

25.716.873,65

313,24

OBITELJSKA

119.018

37.235.383,99

312,86

UKUPNO:

377.076

132.807.011,44

352,20

Iznosi ostvarenih minimalnih,
zajamčenih i maximalnih mirovina:

 

Minimalna mirovina – 310,73 KM – za
umirovljenike kojima  su mirovine
isplaćene

                                                      
iz sredstava doprinosa.

                                – 266,72 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       iz
sredstava Proračuna Federacije BiH.

*Temeljem Odluke Vlade F.BiH V broj:740/2012 od 10.05.2012. godine,
umirovljenicima koji primaju minimalnu povoljniju mirovinu ostvarenu po
propisima o povoljnijem umirovljenju, isplaćena je razlika sredstava do iznosa
minimalne mirovine ostvarene po Zakonu o MIO i ista je iznosila 310,73 KM.

Zajamčena mirovina – 414,30 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                 iz sredstava doprinosa.

                                 – 355,63 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                    iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 2.071,50 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                    
iz sredstava doprinosa.

                                
1.778,14 KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       iz sredstava
Proračuna FBiH             

 

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA
PO RASPONIMA MIROVINA

ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE

PO KOEFICIJENTU 1,73

                                                                  
              

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

 1.

DO 50 KM

19.752

5,56%

 2.

OD 50 KM
DO 100 KM

10.561

2,97%

 3.

OD 100 KM
– MINIMALNE MIROVINE

16.392

4,61%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 310,73
KM

174.407

49,08%

  5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE

47.244

13,29%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 414,30
KM

21.954

6,18%

 7.

OD ZAJAMČENE MIROVINE DO 500 KM

27.078

7,62%

 8.

OD 500 KM
DO 600 KM

17.594

4,95%

 9.

OD 600 KM
DO 700 KM

8.120

2,28%

10.

OD 700 KM
DO 800 KM

4.530

1,27%

11.

OD 800 KM
DO 1.000 KM

4.407

1,24%

2.

OD 1.000 KM
– MAKSIMALNE MIROVINE

3.193

0,90%

13.

MAKSIMALNA MIROVINA 2.071,50 KM

148

        

0,05%

14.

UKUPNO:

355.380

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA
POVOLJNIJIH MIROVINA

PO RASPONIMA MIROVINA ČIJE SU
MIROVINE 

ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,485

                                                                   

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

 1.

DO 50 KM

54

0,25%

 2.

OD 50 KM
DO 100 KM

139

0,64%

 3.

OD 100 KM
DO MINIMALNE MIROVINE

586

2,70%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 266,72
KM

9.766

45,02%

  5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE MIROVINE

1.931

8,90%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63
KM

5

            –

 7.

OD ZAJAMČENE MIROVINE DO 500 KM

2.436

11,24%

 8.

OD 500 KM
DO 600 KM

1.770

8,15%

 9.

OD 600 KM
DO 700 KM

1.510

6,97%

10.

OD 700 KM
DO 800 KM

1.037

4,78%

11.

OD 800 KM
DO 1.000 KM

1.553

7,16%

2.

OD 1.000 KM
– MAKSIMALNE MIROVINE

848

3,91%

13.

MAKSIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

61

        

0,28%

14.

UKUPNO:

21.696

100,00%

*Temeljem Odluke Vlade F.BiH V
broj: 740/2012 od 10.05.2012. godine, umirovljenicima koji primaju minimalnu povoljniju
mirovinu ostvarenu po propisima o povoljnijem umirovljenju, isplaćena je
razlika sredstava do iznosa minimalne mirovine ostvarene po Zakonu o MIO i ista
je iznosila 310,73 KM.

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM
GRUPAMA

Isplatna grupa 1.

                                                                                                                                                                   

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

01.01.

Zakon MIO

 

1,73

 

353.658

 

123.710.104,92

 

341,38

01.02

Zakon MIO vojni osiguranici(SFRJ)

1,73

486

439.624,05

906,38

01.04.

Razvojačeni 

branitelji

sa ispunjenim

uvjetima na

starosnu mirovinu

po Zakonu o MIO

1,73

1.445

447.670,17

309,60

01.06.

Preuzeti korisnici

vojnih mirovina bivše JNA

1,73

938

427.506,51

456,03

01.07

Pripadnici Vojske Federacije BiH po Zakonu o MIO

1,73

1.009

348.281,52

345,17

UKUPNO:

1,73

357.536

125.373.187,17

342,34

 

 

 

 

Isplatna grupa 2.

 

Propis

Isplatni koeficijent

Broj ukupno isplaćenih mirovina

Ukupno utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

02.03

Zakon o oružanim snagama BiH

1,73

1.042

1.032.698,44

991,48

UKUPNO:

1,73

1.042

1.032.698,44

991,48

 

 

Isplatna grupa 3.

                                                                                                                                 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

 

4.298

 

2.660.971,97

 

619,69

 

03.02.

Uredba 3

1,485

4.809

3.533.251,57

733,74

03.03.

Zakon o pravima

razvojačenih

branitelja i

članova njihovih

obitelji

1,485

9.587

2.693.941,64

278,35

03.04.

Zakon o pravima

branitelja,  i članova

njihovih obitelji

1,485

3.087

856.786,89

260,19

3.05

Uredba 1

1,73

854

958.421,91

1.122,15

03.06

Zakon o službi u Vojsci Federacije BiH

1,73

322

283.138,60

879,31

UKUPNO:

22.957

10.986.512,58

475,48

 

Isplatna grupa 4.

 

Propis

Broj korisnika

naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.952

177.218,95

89,21

UKUPNO:

1.952

177.218,95

89,2


     Izvor podataka: Federalni zavod za MIO

    Sarajevo, 21.05.2012. godine

                                                                                         

                                                              
POMOĆNICA MINISTRA

                                                                Zehra
Novo-Omanović                                        

 OSTVARENE MIROVINE ZA TRAVANJ 2012. GODINE

0 Komentari