Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Praćenje utroška sredstava dodjeljenih po osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivajnu liste korisnika i raspodjeli sredstava osrvarenog prometa Lutrije BiH

  • On 14 Marta, 2012

Obavještavamo sve
korisnike sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2010. godinu, a koji su
sredstva dobili na osnovu Javnog poziva raspisanog od strane Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike i Odluke Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine o utvrđivajnu liste korisnika i raspodjeli sredstava osrvarenog
prometa Lutrije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:75/11), da su u
skladu sa članom 17. stav.7. Zakona o igrama na sreću  („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/02 i
40/10) i članu 10. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog
prometa Lutrije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11, 21/11 i
41/11) dužni da do kraja marta tekuće godine za predhodnu dostave Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike izvještaj o utrošku dodjeljenih
sredstava.

 Praćenje utroška sredstava dodjeljenih po osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivajnu liste korisnika i raspodjeli sredstava osrvarenog prometa Lutrije BiH

0 Komentari