Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Demant na pisanje Dnevnog avaza

  • On 13 Marta, 2012

U povodu
pisanja Dnevnog avaza od 13.03.2012. na strani 2, u članku pod naslovom „Vlada
FBiH smanjuje penzije borcima!“, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike objavljuje sljedeći demant:

Izjava federalnog
ministra rada i socijalne politike dana je 12.03.2012. godine, telefonskim
putem, na zahtjev novinarke Dnevnog avaza, A. Dedajić.

U svojoj
izjavi ministar Čamber je bio decidan da nema govora o smanjenju mirovina,
pogotovo onih koje se financiraju iz doprinosa MIO, a da se teži uravnavanju
i ostalih mirovina ostvarenih po drugim propisima
. Zakon o povoljnijem
umirovljenju je u fazi izrade i njegov primarni cilj je da se ukinu
brojne diskriminacije koje postoje među braniteljima, te da se konačno uvede
red u oblasti povoljnijih penzija, što je od Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine zatražio i Parlament Federacije BiH.

Tvrdnje
o neminovnosti smanjenja mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima nisu bile
dio ministrove izjave.

Demant na pisanje Dnevnog avaza

0 Komentari