Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Posjeta Federalnog ministra rada i socijalne politike Crvenom križu Federacije BiH

  • On 13 Marta, 2012

 

U
ponedjeljak,12.03.2012. godine Federalni ministar rada i socijalne politike,
g-din Vjekoslav Čamber sa saradnicima, Dobricom Jonjićem i Fehimom Bekanom
posjetio je sjedište Crvenog križa Federacije BiH. Uz iskrenu dobrodošlicu,
generalni sekretar Namik Hodžić se najprije zahvalio ministru na njegovoj prvoj
posjeti sjedištu kao i značajnoj finansijskoj pomoći ministarstva i Vlade FBiH
za izvršavanje javnih ovlaštenja koja provodi Crveni križ Federacije BiH, a
potom kroz slajdove ministra upoznao o realiziranim aktivnostima u 2011 i planu
za 2012, sa posebnim osvrtom na značajnu pomoć koju je struktura Crvenog križa
u FBiH obezbijedila stanovništvu ugroženom od prirodne nesreće (snježne
padavine i niske temperature) koja je prethodni mjesec zadesila Federaciju
BiH.Takođe, u razgovoru sa g. Čamberom generalni sekretar je posebno iznio
očekivanja da će ministarstvo kojim rukuvodi ministar Čamber u kreiranju novih
odredbi Zakona o igrama na sreću  lobirati za dodjelu znatno više
sredstava za javna ovlaštenja Crvenog križa, posebno u oblasti brige o starim
osobama i dobrovoljnom davalaštvu krvi, kao i na važnosti ugradnje odredbi o
plaćenom radnom danu za sve dobrovoljne davaoce krvi u Nacrt Zakona o radu.
Ministar je izrazio zadovoljstvo činjenicom da Vlada FBiH ispunjava svoje
obaveze prema Crvenom križu, te pohvalio rad Crvenog križa FBiH imajući u vidu
njegovu misiju, posebno u vanrednim okolnostima koje su prethodnih dana
zadesile FBiH. Naglasio je da je Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike zainteresirano za programe socijalne zaštite i pomoći ugroženim
kategorijama stanovništva i da će nastojati da se i ubuduće još više razvijaju
partnerski odnosi sa Crvenim križem Federacije BiH i drugim organizacijama koje
implementiraju humanitarne projekte za građane i zajednicu u BiH.

Posjeta Federalnog ministra rada i socijalne politike Crvenom križu Federacije BiH

0 Komentari