Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

P O Z I V ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O RADU

  • On 8 Marta, 2012

            Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike pokrenulo je aktivnosti na izradi Zakona o radu.

            Nacrt zakona je
utvrđen od strane oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz Zaključak
da se o istom obavi Javna rasprava.

            U svezi s tim,
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa Parlamentom
Federacije Bosne i Hercegovine, organizira Javnu raspravu o ovom zakonu.

            Pozivamo sve
zainteresirane da učestvuju u Javnoj raspravi koja je zakazana za

            Četvrtak 22.03. 2012. godine u prostorijama Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine, Velika sala (prizemlje)  sa početkom u 12 sati.

            Tekst Nacrta zakona o
radu možete preuzeti sa web stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike www.fmrsp.gov.ba .

Link
za preuzimanje Nacrta zakona o radu nalazi se ispod poziva, te sve sugestije i
primjedbe mozete posleti na e- mail adresu : info@fmrsp.gov.ba

NACRT ZAKONA O RADU.pdf

 

P O Z I V ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O RADU

0 Komentari