Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sastanak Federalnog ministra rada i socijalne politike s predstavnicima projekta deinstucionalizacije

  • On 6 Marta, 2012

 

Danas je u prostorijama Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike s početkom u 10 sati održan
radno-konsultativni sastanak  Federalnog
ministra rada i socijalne politike, Vjekoslav Čambera s predstvnicima
uključenim u proces deinstucionalizacije.

Ministar je pozdravio sve nazočne, te
naglasio  da Federalno ministarstvo rada
i socijalne politike planira proces deinstutionalizacije provesti na tri
ustanove u FBiH te da one neće obuhvatiti zaštitu samo unutarnjeg tipa nego če
proširiti i na lokalnu zajednicu.

Naglasio je da Vlada FBiH prihvatila
incijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i uvrstila u
proračun dvije ustanove a to su: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i
agencija za transformaciju.

Nagalasio je da postoji i politička volja da
se krene sa provedbom projekta deinstucionalizacije.

Sugovornici su izazili spremnost pomoći u
financijskoj i tehničkoj pomoći Federalnom ministarstvu rada i socijalne
politike na provedbi projekta deinstucionalizacije.

Ministar je također naglasio da transformacija
u ovim ustanovama ne znači gubitak radnih mjesta, već zapošljavanje novih osoba
.Također je nagalasio da uposleni u ovim ustanovama moraju proći dodatnu obuku
za projekt deinstucionaluizacije.

Na kraju mnistar je pozvao nazočne u obilazak
Ustanova Pazarić, Drin i Bakovići da se na terenu upoznaju sa situacijom u ovim
ustanovama.

Sastanak Federalnog ministra rada i socijalne politike s predstavnicima projekta deinstucionalizacije

0 Komentari