Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

P O Z I V ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O RADU

  • On 8 Marta, 2012

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pokrenulo je
aktivnosti na izradi Zakona o radu.

Nacrt zakona je utvrđen od strane oba doma Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine, uz Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.

U svezi s tim, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u
suradnji sa Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine, organizira Javnu
raspravu o ovom zakonu.

Pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u Javnoj raspravi koja je
zakazana za

četvrtak 22.03. 2012. godine u
prostorijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Velika sala (prizemlje)
 sa početkom u 12 sati.

Tekst Nacrta zakona o radu možete preuzeti sa web stranice Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike www.fmrsp.gov.ba
.

Link
za preuzimanje Nacrta zakona o radu nalazi se ispod poziva, te sve sugestije i
primjedbe mozete posleti na e- mail adresu : info@fmrsp.gov.ba

NACRT ZAKONA O RADU.pdf

 P O Z I V ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O RADU

0 Komentari