Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 35. Sjednice Vlade FBiH

  • On 2 Februara, 2012

RAZMATRANA RADNA VERZIJA ZAKONA O POVOLJNIJEM
UMIROVLJENJU

Na sjednici Vlade FBiH u Mostaru
Vlada je razmatrala radnu verziju Zakona o povoljnijem umirovljenju, čiji je
cilj da, na jedinstven način, propiše korištenje i ostvarivanje prava na
povoljnije umirovljenje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i
Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP-a
RBiH i HZHB). Ovo se odnosi na osnovicu, obračun, isplatu, ponovni obračun i postupak
za ostvarivanje prava na mirovinu, osiguranje sredstava i druga pitanja.

Ocijenjeno je da ponuđena radna
verzija još nije spremna za slanje u parlamentarnu proceduru, odnosno da još ne
postoje precizni financijski pokazatelji ovog zakona, niti kako će se odraziti
na Proračun FBiH i sredstva fonda MiO. Stoga je Federalni zavod za
mirovinsko-invalidsko osiguranje zadužen da, u roku od 15 dana, sačini izračun
sredstava nužnih za isplatu prava po novom zakonu, u koje bi trebalo
ukalkulirati i dosad isplaćene otpremnine.

Vlada će, također je zaključeno,
intenzivirati aktivnosti na reformi ove oblast i na pravednijoj raspodjeli
sredstava. Ujedno, Vlada će ispoštovati svoje, kao i zaključke Parlamenta FBiH,
o početku primjene ovog zakona.

KADROVSKA PITANJA

Nakon što je razriješila dosadašnji,
Vlada FBiH je privremeno imenovala Upravni odbor Federalnog zavoda za
zapošljavanje. Na period od najviše dva mjeseca u njegov sastav su imenovani
Miroslav Kapetanović (predsjednik), Šima Sabljić, Lidija Korać, Rada Lukić,
Fahrudin Kurtović, Fadil Islamović i Medina Hadžiahmetović (članovi).

 Priopćenje sa 35. Sjednice Vlade FBiH

0 Komentari