Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Preporuka

  • On 6 Februara, 2012

Federalno ministarstvo rada
i socijalne politike daje preporuku poslodavcima u Federaciji BiH da, u vremenu
dok je na snazi Odluka o proglašenju prirodne i druge nesreće, iskažu
razumijevanje opravdanosti odsustva sa rada uposlenika koji su objektivno
spriječeni da dođu na posao, zbog nedostatka sigurnog prijevoza, kao i u
slučajevima gdje nisu osigurani adekvatni uvjeti za rad (električna energija i
grijanje), te da proces rada organiziraju u skladu sa mogućnostima koje su
uslovljene izvanrednim okolnostima. Također, poslodavci su dužni obezbijediti minimum
procesa rada. U svim ostalim slučajevima potrebano je poštivati Olduku Vlade
FBiH o proglašenju stanja prirodne nesreće na području FBiH u kojoj se u točki
2. Odluke kaže da se Federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije,
pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje federalnom štabu CZ,
te da nadležni kantonalni i opštinski štabovi CZ takođe stave na raspolaganje
sve resurse koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima.

 

Preporuka

0 Komentari