Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje za Novu godinu

  • On 20 Decembra, 2011

Zakonom o praznicima („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94), određeno
da je Nova godina međunarodni praznik koji se  neradno  obilježava dva dana ( 01. i 02. siječnja).

Ako jedan od prazničnih dana pada u nedjelju, praznikom se smatra i
prvi radni dan poslije ta dva dana. S obzirom da prvi dan praznika pada u
nedjelju, sukladno Zakonu, praznikom se smatra i utorak – 03. siječnja 2012.
godine i u te dane poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe,  ne rade.

 

Priopćenje za Novu godinu

0 Komentari