Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA STUDENI 2011. GODINE

  • On 16 Decembra, 2011

OSTVARENE  MIROVINE ZA STUDENI 2011. GODINE

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,73 – za umirovljenike kojima su
mirovine                                      

                                         
isplaćene iz sredstava doprinosa

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su
mirovine isplaćene

                                            iz
sredstava Proračuna Federacije BiH

 

Struktura mirovina:

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA

SREDSTVA ZA

 MIROVINE

OSTVARENA

PROSJEČNA

MIROVINA

STAROSNA

174.563

69.115.534,91

395,93

INVALIDSKA

82.340

25.822.113,01

313,60

OBITELJSKA

118.195

37.018.918,12

313,20

UKUPNO:

375.098

131.956.566,04

351,79

Iznosi ostvarenih minimalnih,
zajamčenih i maximalnih mirovina:

 

Minimalna mirovina – 310,73 KM – za
umirovljenike kojima  su mirovine
isplaćene

                                                      
iz sredstava doprinosa.

                   
            – 266,72 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                      
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

*Temeljem Odluke Vlade F. BiH V. broj: 1366/11 od 07.12. 2011. godine,
umirovljenicima koji primaju minimalnu mirovinu ostvarenu po propisima o
povoljnijem umirovljenju, isplaćena je razlika sredstava do iznosa minimalne
mirovine ostvarene po Zakonu o MIO i ista je iznosila 310,73 KM.

Zajamčena mirovina – 414,30 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       
iz sredstava doprinosa.

                                 – 355,63 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                        iz sredstava Proračuna
Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 2.071,50 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                          
iz sredstava doprinosa.

                                 – 1.778,14 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                          
iz sredstava Proračuna FBiH             

 

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA
PO RASPONIMA MIROVINA

ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE

PO KOEFICIJENTU 1,73

                                                                                

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

 1.

DO 50 KM

19.710

5,58%

 2.

OD 50 KM
DO 100 KM

10.059

2,85%

 3.

OD 100 KM
– MINIMALNE MIROVINE

15.874

4,50%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 310,73
KM

174.208

49,33%

  5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE

47.320

13,40%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 414,30
KM

21.617

6,12%

 7.

OD ZAJAMČENE MIROVINE DO 500 KM

27.086

7,67%

 8.

OD 500 KM
DO 600 KM

17.405

4,93%

 9.

OD 600 KM
DO 700 KM

7.937

2,25%

10.

OD 700 KM
DO 800 KM

4.426

1,25%

11.

OD 800 KM
DO 1.000 KM

4.276

1,21%

2.

OD 1.000 KM
– MAKSIMALNE MIROVINE

3.073

0,87%

13.

MAKSIMALNA MIROVINA 2.071,50 KM

145

        

0,04%

14.

UKUPNO:

353.136

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA
POVOLJNIJIH MIROVINA

PO RASPONIMA MIROVINA ČIJE SU
MIROVINE 

ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,485

                                                                   

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

 1.

DO 50 KM

56

0,25%

 2.

OD 50 KM
DO 100 KM

134

0,62%

 3.

OD 100 KM
DO MINIMALNE MIROVINE

579

2,64%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 266,73
KM

9.844

44,82%

  5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE MIROVINE

1.990

9,06%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63
KM

4

            –

 7.

OD ZAJAMČENE MIROVINE DO 500 KM

2.535

11,54%

 8.

OD 500 KM
DO 600 KM

1.837

8,36%

 9.

OD 600 KM
DO 700 KM

1.484

6,76%

10.

OD 700 KM
DO 800 KM

1.008

4,60%

11.

OD 800 KM
DO 1.000 KM

1.565

7,14%

2.

OD 1.000 KM
– MAKSIMALNE MIROVINE

864

3,93%

13.

MAKSIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

62

        

0,28%

14.

UKUPNO:

21.962

100,00%

*Temeljem Odluke Vlade F. BiH V. broj: 1366/11 od 07.12. 2011. godine,
umirovljenicima koji primaju minimalnu mirovinu ostvarenu po propisima o
povoljnijem umirovljenju, isplaćena je razlika sredstava do iznosa minimalne
mirovine ostvarene po Zakonu o MIO i ista je iznosila 310,73 KM.

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM
GRUPAMA

 

Isplatna grupa 1.

 

   

                                                                                                                                                                   

Propis

Isplatni koeficijent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

01.01.

Zakon MIO

 

1,73

 

350.471

 

121.459.204,66

 

340,98

01.04.

Razvojačeni 

branitelji

sa ispunjenim

uvjetima na

starosnu mirovinu

po Zakonu o MIO

1,73

1.183

366.463,83

309,67

01.06.

Preuzeti korisnici

vojnih mirovina bivše JNA

1,73

965

445.520,51

457,10

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 1.

1,73

352.619

122.271.189,00

341,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 2.

 

                                                                                                                

Propis

Isplatni koeficijent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

02.01.

 

Uredba 1

 

1,73

 

 

856

 

960.653,73

1.121,66

 

02.02.

Zakon o službi u

Vojsci F.BiH

 

1,73

 

323

 

283.812,17

 

878,68

02.03.

Zakon o

oružanim

snagama BiH

1,73

1.041

1.033.985,14

991,41

02.04.

Pripadnici

Vojske F.BiH

po Zakonu o MIO

1,73

1.019

352.132,11

345,95

02.05.

Zakon MIO

vojni osiguranici

 (SFRJ)

1,73

493

468.293,96

915,66

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 2.

 

1,73

3.732

3.098.877,11

825,28

UKUPNO:

ISPLATNE GRUPE   

1. i 2.

1,73

356.351

125.370.066,11

346,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 3.

 

                                                                                                                                 

Propis

Isplatni koeficijent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

 

4.392

 

2.618.803,58

 

596,54

 

03.02.

Uredba 3

1,485

4.867

3.575.099,97

734,97

03.03.

Zakon o pravima

razvojačenih

branitelja i

članova njihovih

obitelji

1,485

9.944

2.775.237,13

278,02

03.04.

Zakon o pravima

branitelja,  i član.

njihovih obitelji

1,485

2.842

775.788,69

260,50

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 3

1,485

22.045

9.744.929,37

440,61

 

 

Isplatna grupa 4.

 

 

Broj korisnika

naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.944

179.385,82

89,24

PRIKAZ ISPLATA

MIROVINA PO NAČINU FINANCIRANJA

Financiranje iz doprinosa:

                                                                                                                 
/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)

umanjena za iznos članka 94. iz isplatne skupine 01.01.

116.163.341,28

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni branitelji sa ispunjenim
uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za iznos članka 94 iz isplatne
skupine 01.04.

275.132,36

Tjelesna onesposobljenost

isplatna skupina 04.01.

179.385,82

UKUPNO:

116.617.859,46

Financiranje iz doprinosa po
članku 126. Zakona
o MIO:

 

                                                                                                               
/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1 

isplatna skupina 02.01.

960.653,73

Zakon o službi u Vojsci F.BiH 

isplatna skupina 02.02.

283.812,17

Zakon o oružanim snagama BiH

isplatna skupina 02.03.

1.033.985,14

Pripadnici Vojske F. BiH po

Zakonu o MIO

isplatna skupina 02.04.

352.132,11

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ isplatna skupina 02.05.

468.293,96

50% dio Uredbe 2

isplatna skupina 03.01.

1.309.351,79

50% dio Uredbe 3

isplatna skupina 03.02.

1.810.501,00

UKUPNO:

6.218.729,90

 

 

 

 

 

 

Financiranje iz proračuna:

                                                                                                                 
/u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti korisnici (vojne mirovine bivše JNA)

isplatna skupina 01.06.

445.520,51

50% dio Uredbe 2.

isplatna skupina 03.01.

1.309.451,79

50% dio Uredbe 3.

isplatna skupina 03.02.

1.750.601,76

Zakon o razvojačenim braniteljima

isplatna skupina 03.03.

2.775.237,13

Zakon o pravima branitelja, invalida i članova obitelji

isplatna skupina 03.04.

775.788,69

Članak 94 Zakona o MIO

(priznati poseban staž)

7.131.247,39

Isplata razlike mirovine za 11.051 primatelja minimalne povoljnije
mirovine  ispl. skupina 03. po Odluci
Vlade F. BiH

V. broj: 1366/11 od 07.12. 2011. godine

462.789,56

UKUPNO:

14.650.636,83

R E K A P I T U L A C I J A

                                                                                                                   
/ u KM /

Financiranje iz doprinosa

116.617.859,46

Financiranje iz doprinosa po

čl. 126. Zakona o MIO

6.218.729,90

Financiranje iz Proračuna Federacije BiH

14.650.636,83

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.596.521,19

U K U P N O :

139.083.747,38

Izvor podataka: Federalni zavod za MIO

Sarajevo, 15.12. 2011. godine

                                                                                       
POMOĆNICA MINISTRA

                                                                                     
ZEHRA NOVO-OMANOVIĆ

 

OSTVARENE MIROVINE ZA STUDENI 2011. GODINE

0 Komentari