Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sastanak ministra Čambera i Rolanda Feichta, direktora međunarodne Zaklade Friedrich Ebert.

  • On 22 Decembra, 2011

Danas je u zgradi Vlade Federacije BiH, federalni ministar rada i socijalne
politike Vjekoslav Čamber, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike
Srpske Čedo Kovačević i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet
Bajramović razgovarali s Rolandom Feichtom, direktorom međunarodne Zaklade
Friedrich Ebert.

Razgovaralo se o organiziranju konferencije zemalja jugoistočne Europe na
temu socijalnog dijaloga, koja bi se trebala održati u Neumu koncem svibnja
2012. kao svojevrsni nastavak tematski srodne konferencije održane u rujnu
2011. u Budvi (Crna Gora).

Na sastanku su dogovorene glavne teme u okviru kojih će socijalni partneri
(predstavnici vlasti, sindikati i poslodavci) iz zemalja jugoistočne Europe
razmjenjivati iskustva s područja primjene radnog zakonodavstva, socijalnog
dijaloga s posebnim osvrtom na kolektivno pregovaranje, te organiziranju i
djelovanju ekonomsko-socijalnih vijeća na državnoj razini kao institucionalnim
ostvarenjima socijalnog dijaloga. Sudionici  sastanka su se složili da
samo uključenje svih socijalnih partnera u dijalog može ponuditi realnu osnovu
za daljnji napredak Bosne i Hercegovine, te da je održavanje ove konferencije
prvi korak u tom smjeru.

 Sastanak ministra Čambera i Rolanda Feichta, direktora međunarodne Zaklade Friedrich Ebert.

0 Komentari