Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sastanak ministra Čambera sa ministricom socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Bosansko-podrinjske županije, Azrom Kuljuh

  • On 14 Decembra, 2011

 

Danas je u Federalnom ministarstvu rada i socijalne
politike održan sastanak ministra Čambera i njegovih suradnika s ministricom
socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Bosansko-podrinjske županije,
Azrom Kuljuh.

Ministar je na početku razgovora pozdravio sve
nazočne, te naglasio da je Vlada prihvatila incijativu Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike da se dug prema civilnim invalidima vrati u
potpunosti do polovice iduće godine. Ministar je također naglasio da se i ove
godine nastavilo sa pomoći centrima za socijalni rad od kojih je i centar za
socijalni rad iz Bosansko-podrinjske županije.

Pomoćnica ministra u sektoru za rad i zapošljavanje,
Džana Kadribegović, je naglasila da je u fazi donošenje Zakona o radu i da je
tekst zakona upućen prema Vladi, također je naglasila da se radi na izradi još
dva zakona, a to su: Zakon o  sigurnosti i zdravlju na radu i Zakon o zapošljavanju stranaca.

Pomoćnica ministra iz sektora MIO/PIO, Zehra Novo
Omanović, je naglasila da se mirovine isplaćuju svojim tijekom i da nema povećanja
mirovina zbog  nedostatka novca u
proračunu.

Ministrica Kuljuh je istakla da se može pohvaliti što se
tiče nadoknada iz svih oblasti invalidnina i socijalne zaštite, da one idu
svojim tijekom i da se redovito isplaćuju. Tijekom razgovora naglasila je da
Bosansko-podrinjska županija izdvaja pomoć za svako treće novorođeno dijete u
iznosu od 250 KM.

Tijekom
razgovora bilo je riječi o problematici rada, zapošljavanja i socijalne
politike u Bosansko-podrinjskoj županiji.

 Sastanak ministra Čambera sa ministricom socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Bosansko-podrinjske županije, Azrom Kuljuh

0 Komentari