Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Nastavak 5. sjednice Vlade F BiH

  • On 21 Aprila, 2011
 

Nastavak 5. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Saopćenje o radu

 

PODRŠKA STRATEGIJI O
IZJEDNAČAVANJU MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U FBiH

 

Vlada FBiH je danas razmatrala i podržala nacrte
Strategije i Plana akcije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa
invaliditetom u Federaciji BiH 2010-2014. godine koje je pripremila
multisektoralna Komisija oformljena s tim ciljem 2008. godine na prijedlog
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Cilj je stvaranje uslova za
implementaciju Politike u oblasti invalidnosti u BiH, usvojene 2008. godine i
usklađivanja djelovanja na području zaštite osoba sa invaliditetom s
dostignutim evropskim i svjetskim standardima.

 
To podrazumijeva omogućavanje uslova zasamostalan život i puno učešće u životu zajednice, uspostavljanje široke mreže podrške u zajednici kako bi osobe sa invaliditetom mogle samostalno odabrati iostvariti svoje životne ciljeve, stvaranje okruženja pristupačnog svim osobama sa invaliditetom, kao i osiguranje adekvatnog pristupa informacijama,komunikacijama, uključujući sve vidove transporta i upotrebu savremenih tehnologija, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima. U tom smislu,Strategija, koja je upućena u parlamentarnu procedure, definira ciljeve, mjerei aktivnosti, rokove i nosioce aktivnosti u dvanaest oblasti koje su od interesa za osobe sa invaliditetom i to: socijalna zaštita, pristupačan život uzajednici i stanovanje, zdravstvena zaštita, odgoj i obrazovanje, sport irekreacija, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, porodica,informacije, komunikacije, podizanje svijesti, sudjelovanje u javnom, kulturnomi političkom životu, istraživanje i razvoj, organizacije osoba sa invaliditetomi međunarodna saradnja.

Imajući u vidu podijeljenu nadležnost svih nivoa vlasti u Federaciji BiH za većinu oblasti koje su predmet ove strategije,odnosno obavezu nižih nivoa vlasti da i sami donesu svoje strategije i planove akcije usklađene sa ovima dokumentom, o njemu su u formi Nacrta provedene javne rasprave u svim kantonima u Federaciji BiH.

 

Sarajevo, 21.04.2011 godine

 Nastavak 5. sjednice Vlade F BiH

0 Komentari