Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA OŽUJAK 2011. GODINE

  • On 25 Aprila, 2011

OSTVARENE MIROVINE ZA OŽUJAK 2011.
GODINE

Isplatni
koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65
– za umirovljenike kojima su mirovine
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura
mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

170.488

65.390.028,84

383,55

INVALIDSKA

81.693

24.671.454,70

302,00

OBITELJSKA

118.364

35.509.210,17

300,00

UKUPNO:

370.545

125.570.693,71

338,88

Iznosi
ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 296,36
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

266,72 KM* – za umirovljenike
kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

(*Na
temelju Odluke Vlade FBiH, V. broj:134/11 od 22.02.2011. godine, ovoj skupini
umirovljenika isplaćena je odgovarajuća razlika, tako da je minimalna mirovina
isplaćena u iznosu 296,36 KM)

Zajamčena mirovina – 395,14
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

355,63
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 1.975,71
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

1.778,14
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
Proračuna Federacije BiH.

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO
RASPONIMA MIROVINA

ČIJE SU MIROVINE
ISPLAĆENE

PO KOEFICIJENTU 1,65

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

1.

Do 50 KM

17.863

5,12%

2.

Od 50 KM -100 KM

9.236

2,65%

3.

Od 100 KM – MINIMALNE MIROVINE

14.123

4,05%

4.

MINIMALNA
MIROVINA 296,36 KM

173.858

49,89%

5.

Od 296,36 KM do 395,14 KM

48.647

13,96%

6.

ZAJAMČENA
MIROVINA 395,14 KM

21.255

6,09%

7.

Od 395,14 KM – 500 KM

33.049

9,48%

8.

Od 500 KM – 600 KM

14.030

4,70%

9.

Od 600 KM – 700 KM

6.686

1,91%

10.

Od 700 KM – 800 KM

3.769

1,08%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

3.342

0,95%

2.

Od 1.000 KM – 1.975,71 KM

2.485

0,71%

13.

MAXIMALNA
MIROVINA 1.975,71 KM

124

0,03%

14.

UKUPNO:

348.467

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH
MIROVINA

PO RASPONIMA MIROVINA
ČIJE SU MIROVINE

ISPLAĆENE PO
KOEFICIJENTU 1,485

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

1.

Do 50 KM

60

0,27%

2.

Od 50 KM -100 KM

132

0,59%

3.

Od 100 KM do MINIMALNE MIROVINE

579

2,62%

4.

MINIMALNA
MIROVINA 266,72 KM
*

9.852

44,62%

5.

Od 266,72 KM do 355,63 KM

2.025

9,17%

6.

ZAJAMČENA
MIROVINA 355,63 KM

1

7.

Od 355,63 KM – 500 KM

2.551

11,55%

8.

Od 500 KM – 600 KM

1.862

8,43%

9.

Od 600 KM – 700 KM

1.492

6,75%

10.

Od 700 KM – 800 KM

1.010

4,57%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

1.577

7,14%

2.

Od 1.000 KM – 1.778,14 KM

874

3,95%

13.

MAXIMALNA
MIROVINA 1.778,14 KM

63

0,28%

14.

UKUPNO:

22.078

100,00%

*Na temelju Odluke Vlade FBiH, V.
broj:134/11 od 22.02.2011. godine, ovoj skupini umirovljenika isplaćena je
odgovarajuća razlika, tako da je minimalna mirovina isplaćena u iznosu 296,36
KM

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM
GRUPAMA

Isplatna
grupa 1.

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Ukupno
utrošena sredstva

Ostvarena prosječna
mirovina

01.01.

Zakon MIO

1,65

348.206

116.275.744,85

327,24

01.04.

Razvojačeni
branitelji
sa ispunjenim
uvjetima na
starosnu mirovinu
po Zakonu o MIO

1,65

889

277.859,39

298,36

01.06.

Preuzeti korisnici
vojnih mirovina bivše JNA

1,65

1000

448.951,15

437,63

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 1.

1,65

350.095

117.002.555,39

327,48

Isplatna
grupa 2.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna
mirovina

02.01.

Uredba 1

1,65

929

987.486,88

1.064,29

02.02.

Zakon o službi u
Vojsci F.BiH

1,65

321

269.324,32

839,02

02.03.

Zakon o
oružanim
snagama BiH

1,65

870

              1.327.501,77

931,16

02.04.

Pripadnici
Vojske F.BiH
po Zakonu o MIO

1,65

1.019

337.408,06

329,68

02.05.

Zakon MIO
vojni osiguranici
(SFRJ)

1,65

499

470.874,92

876,06

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 2.

1,65

3.938

3.392.595,95

785,59

UKUPNO:
ISPLATNE GRUPE
1. i 2.

1,65

354.033

120.395.151,34

332,40

 

 

 

Isplatna
grupa 3.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

4.446

2.653.218,60

597,26

03.02.

Uredba 3

1,485

4.889

3.790.898,73

736,07

03.03.

Zakon o pravima
razvojačenih
branitelja i
članova njihovih
obitelji

1,485

10.336

2.917.182,25

277,85

03.04.

Zakon o pravima
branitelja, i član.
njihovih obitelji

1,485

2.544

693.390,54

260,53

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 3

1,485

22.215

10.054.690,12

441,24

Isplatna
grupa 4.

Broj korisnika
naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos
naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.936

166.297,05

85,09

PRIKAZ ISPLATA
MIROVINA PO NAČINU
FINANCIRANJA

Financiranje
iz doprinosa:

/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)
umanjena za iznos članka 94. iz isplatne skupine 01.01.

111.122.967,55

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni branitelji sa
ispunjenim uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za iznos članka 94 iz
isplatne skupine 01.04.

209.378,70

Tjelesna onesposobljenost
isplatna skupina 04.01.

166.297,05

Uredba 3. – ispunjeni uvjeti za mirovinu po općim
propisima Zakona o MIO
( knjižno odobrenje)

70.153,50

UKUPNO:

111.568.796,80

 

Financiranje
iz doprinosa po članku 126. Zakona
o
MIO:

/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1
isplatna skupina 02.01.

987.486,88

Zakon o službi u Vojsci F.BiH
isplatna skupina 02.02.

269.324,32

Zakon o oružanim snagama BiH
isplatna skupina 02.03.

1.327.501,77

Pripadnici Vojske F. BiH po
Zakonu o MIO
isplatna skupina 02.04.

337.408,06

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ isplatna skupina
02.05.

470.874,92

50% dio Uredbe 2
isplatna skupina 03.01.

1.326.609,29

50% dio Uredbe 3
isplatna skupina 03.02.

1.691.444,53

UKUPNO:

6.410.649,77

Financiranje
iz proračuna:

/u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti korisnici (vojne mirovine bivše JNA)
isplatna skupina 01.06.

448.951,15

50% dio Uredbe 2.
isplatna skupina 03.01.

1.326.609,31

50% dio Uredbe 3.
isplatna skupina 03.02.

2.016.427,35

Zakon o razvojačenim braniteljima
Isplatna skupina 03.03.

2.917.182,25

Zakon o pravima branitelja, invalida i članova obitelji
isplatna skupina 03.04.

693.390,54

Članak 94 Zakona o MIO
(priznati poseban staž)

6.742.430,73

Isplata razlike za primatelje minimalne mirovine isplaćene
skupini 03 po odluci Vlade FBiH

                                                          306.449,79

UKUPNO:

14.451.441,12

 

 

R E K A P I T U L A C I J A

/ u KM /

Financiranje iz doprinosa

111.568.796,80

Financiranje iz doprinosa po
čl. 126. Zakona o MIO

6.410.649,77

Financiranje iz proračuna F. BiH

14.451.441,12

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.507.636,39

U K U P N
O

133.938.524,08

Izvor podataka: Federalni zavod MIO

Sarajevo, 20.04.2011. godine

                                                                                                                       
POMOĆNICA MINISTRA

 Zehra Novo-Omanović

 

OSTVARENE MIROVINE ZA OŽUJAK 2011. GODINE

0 Komentari