Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za rujan 2010. godine

  • On 19 Oktobra, 2010

OSTVARENE MIROVINE ZA RUJAN 2010. GODINE

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

167.181

64.185.753,23

383,93

INVALIDSKA

81.169

24.560.659,97

302,59

OBITELJSKA

118.356

35.596.814,85

300,76

UKUPNO:

366.706

124.343.228,05

339,08

 

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina

296,36 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina

395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina

1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA
ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE IZ SREDSTAVA DOPRINOSA
PO KOEFICIJENTU 1,65

/stanje: rujan 2010. godine/

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

do 50 KM

16.206

4,70%

2.

od 50 -100 KM

9.024

2,61%

3.

od 100 – 296,36 KM

13.425

3,89%

4.

MINIMALNA MIROVINA 296,36 KM

173.407

50,28%

5.

od 296,36 KM do 395,14 KM

49.600

14,38%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14,KM

20.818

6,04%

7.

od 395,14 – 500 KM

32.919

9,55%

8.

od 500 – 600 KM

13.824

4,01%

9.

od 600 – 700 KM

6.531

1,89%

10.

od 700 – 800 KM

3.630

1,05%

11.

od 800 – 1.000 KM

3.235

0,94%

2.

od 1.000 – 1.975,71 KM

2.170

0,63%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.975,71 KM

106


0,03%

14.

UKUPNO:

344.895

100,00%

RASPONI POVOLJNIJIH MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA
ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE IZ SREDSTAVA
PRORAČUNA FEDERACIJE BiH
PO KOEFICIJENTU 1,485

/stanje: rujan 2010. godine/

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

do 50 KM

54

0,24%

2.

od 50 -100 KM

115

0,53%

3.

od 100 – 266,72 KM

552

2,53%

4.

MINIMALNA MIROVINA 266,72 KM

9.655

44,26%

5.

od 266,72 – 355,63 KM

2.030

9,31%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63 KM

1

7.

od 355,63 – 500 KM

2.556

11,72%

8.

od 500 – 600 KM

1862

8,54%

9.

od 600 – 700 KM

1.488

6,82%

10.

od 700 – 800 KM

1.003

4,60%

11.

od 800 – 1.000 KM

1.561

7,16%

2.

od 1.000 – 1.778,14 KM

870

3,99%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

64


0,30%

14.

UKUPNO:

21.811

100,00%

A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava
doprinosa:

/u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Ukupno
utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Zakon MIO

– Zakon o MIO
vojni osiguranici
bivše SFRJ
preuzeti korisnici
vojnih mirovina
bivše JNA

– Razvojačeni
branitelji
sa ispunjenim
uvjetima na
starosnu mirovinu
po Zakonu o MIO

1,65

1,65

1,65

339.665

1.016

730

114.267.962,45

445.330,51

218.451,07

327,97

434,06

299,12

UKUPNO:

1,65

341.411

114.931.744,03

328,22

B) Ostvarene vojne mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa sukladno članku 126. Zakona o MIO: /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 1

– Zakon o službi u
Vojsci F.BiH

– Zakon o
oružanim
snagama BiH

– Pripadnici
Vojske F.BiH
po Zakonu o MIO

– Zakon MIO
Vojni osiguranici
bivše SFRJ

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

928

321

738

1.023

474

989.307,50

269.822,49

616.186,89

337.314,78

416.368,65

1.066,06

840,01

828,29

329,15

875,56

UKUPNO:
/VOJNE MIROVINE/

1,65

3.484

2.629.000,31

752,57

SVEGA: /A + B/

1,65

344.895

117.560.744,34

332,51

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 344.895 korisnika mirovina. Za isplate ovih mirovina utrošena su sredstva u iznosu od 117.560.744,34 KM.
Prosječna ostvarena mirovina iznosila je 332,51 KM.

Ostvarene povoljnije mirovine:

/u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 2

– Uredba 3

– Zakon o pravima
razvojačenih
branitelja i
članova njihovih
obitelji

– Zakon o pravima
branitelja, i član.
njihovih obitelji

1,485

1,485

1,485

1,485

4.442

4.841

10.320

2.208

2.657.227,30

3.734.222,77

2.935.715,31

624.391,81

597,97

735,60

278,00

261,48

UKUPNO:

1,485

21.811

9.951.557,19


443,06

Sredstva za isplatu povoljnijih mirovina osigurana su:
– Iz Proračuna F.BiH u iznosu od: 3.195.724,57 KM

– Iz sredstava vojnih
osiguranika
čl. 126. Zakona o MIO u iznosu od

6.755.832,62 KM

Fizička onesposobljenost:

Broj korisnika naknade

Utrošena sredstva

/U KM/

Prosječan iznos naknade

/U KM/

.900

176.985,61

85,19

 

Isplata mirovina za rujan 2010. godine je izvršena 01. listopada 2010. godine. Priliv sredstava doprinosa je ostvaren u iznosu od 121.499.038,72 KM. Za isplatu svih mirovina, naknade za fizičku onesposobljenost i doprinosa za zdravstveno osiguranje umirovljenika, bilo je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 131.339.219,55 KM. Federalno ministarstvo financija je izvršilo uplatu proračunskih sredstva u iznosu od 13.000.000,00 KM na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, radi isplate mirovina ostvarenih po propisima o povoljnijem umirovljenju, te temeljem čl. 94. i 139. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Izvor podataka: Federalni zavod MIO.

Struktura mirovina za rujan 2010. godine

0 Komentari