Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za kolovoz 2010. godine

  • On 15 Septembra, 2010

  

VRSTA

MIROVINE

BROJ ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENASREDSTVA ZA RED. MIROVINE
u KM/

OSTVARENA PROSJEČNA MIROVINA u KM

STAROSNA

166.196

64.067.476,39

385,49

INVALIDSKA

80.867

24.510.799,92

303,10

OBITELJSKA

118.356

35.585.424,85

300,66

UKUPNO:

365.419

124.163.701,16

339,78

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 296,36 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
                                                 doprinosa.
                             – 266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
                                                 Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina – 395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
                                                  doprinosa.

                              – 355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
                                                   iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
                                                     doprinosa.

                              – 1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
                                                     iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA ČIJE SE MIROVINE ISPLAĆUJU IZ SREDSTAVA DOPRINOSA A KOJI SU MIROVINE OSTVARILI PO:

/Zakonu o MIO, preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA, razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO, Uredbi 1, Zakonu o službi u Vojsci F.BiH, Zakonu o oružanim snagama BiH, pripadnici Vojske F. BiH po Zakonu o MIO i po Zakonu o MIO – vojni osiguranici bivše SFRJ/.

                                                                                              /stanje: kolovoz 2010. godine/

Redni

broj

 

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

do 50 KM

15.655

4,56%

2.

od 50 -100 KM

8.740

2,54%

3.

od 100 – 296,36 KM

13.331

3,88%

4.

MINIMALNA MIROVINA 296,36 KM

173.224

50,40%

5.

od 296,36 KM do 395,14 KM

49.627

14,44%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14,KM

20.737

6,03%

7.

od 395,14 – 500 KM

32.908

9,58%

8.

od 500 – 600 KM

13.801

4,02%

9.

od 600 – 700 KM

6.508

1,89%

10.

od 700 – 800 KM

3.630

1,06%

11.

od 800 – 1.000 KM

3.220

0,94%

2.

od 1.000 – 1.975,71 KM

2.162

0,63%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.975,71 KM

102

0,03%

14.

UKUPNO:

343.645

100,00%

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA KOJI SU MIROVINE OSTVARILI
PO PROPISIMA O POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU

                                                                                              /stanje: kolovoz 2010. godine/

Redni

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

do 50 KM

54

0,24%

2.

od 50 -100 KM

112

0,51%

3.

od 100 – 266,72 KM

550

2,53%

4.

MINIMALNA MIROVINA 266,72 KM

9.621

44,19%

5.

od 266,72 – 355,63 KM

2.031

9,33%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63 KM

1

7.

od 355,63 – 500 KM

2.553

11,72%

8.

od 500 – 600 KM

1866

8,57%

9.

od 600 – 700 KM

1.489

6,84%

10.

od 700 – 800 KM

1.006

4,62%

11.

od 800 – 1.000 KM

1.559

7,16%

2.

od 1.000 – 1.778,14 KM

868

3,99%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

64

0,30%

14.

UKUPNO:

21.774

100,00%

A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa:

                                                                                                                               /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Zakon MIO

– Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA

– Razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO

1,65

1,65

 

 

1,65

 

 

338.428

1.018

 

 

715

 

114.157.816,98

444.660,83

 

 

219.680,26

328,67

435,31

 

 

299,41

 

 

 

 

 

UKUPNO:

1,65

340.161

114.822.158,07

328,93

B) Ostvarene vojne mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa sukladno članku 126. Zakona o MIO:

                                                                                                                               /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 1

– Zakon o službi u Vojsci F.BiH

– Zakon o oružanim snagama BiH

– Pripadnici Vojske F.BiH po Zakonu o MIO

– Zakon MIO Vojni osiguranici bivše SFRJ

1,65

1,65

 

1,65

1,65

 

1,65

929

321

 

736

1.025

 

473

990.736,98

269.738,78

 

617.072,56

337.657,03

 

430.497,47

1.066,46

840,31

 

828,80

328,83

 

875,47

UKUPNO:
/VOJNE MIROVINE/

1,65

3.484

2.645.702,82

752,47

SVEGA: /A + B/

1,65

343.645

117.467.860,89

333,22

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 343.645 korisnika mirovina. Za isplate ovih mirovina utrošena su sredstva u iznosu od 117.467.860,89 KM.

Prosječna ostvarena mirovina iznosila je 333,22 KM.

Ostvarene povoljnije mirovine:
                                                                                                                               
/u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 2

– Uredba 3

– Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

– Zakon o pravima branitelja, i član.njihovih obitelji

1,485

1,485

1,485

 

1,485

4.447

4.839

10.331

 

2.157

2.661.407,05

3.642.088,64

2.942.458,28

 

614.014,32

597,94

735,22

278,11

 

261,35

UKUPNO:

1,485

21.774

9.859.968,29

443,36

Sredstva za isplatu povoljnijih mirovina osigurana su:

– Iz Proračuna F.BiH u iznosu od:                                        6.708.220,45 KM

– Iz sredstava vojnih osiguranika
čl. 126. Zakona o MIO u iznosu od                                       3.157.747,84 KM

Fizička onesposobljenost:

Broj korisnika naknade

Utrošena sredstva

/U KM/

Prosječan iznos naknade
/U KM/

1.893

171.833,00

85,20

 

Isplata mirovina za srpanj 2010. godine je izvršena 03. kolovoza 2010. godine.

Priliv sredstava doprinosa je ostvaren u iznosu od 118.264.761,91 KM. Za isplatu svih mirovina, naknade za fizičku onesposobljenost i doprinosa za zdravstveno osiguranje umirovljenika, bilo je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 130.480.890,07 KM. Federalno ministarstvo financija je izvršilo uplatu proračunskih sredstva u iznosu od 13.000.000,00 KM na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, radi isplate mirovina ostvarenih po propisima o povoljnijem umirovljenju, te temeljem čl. 94. i 139. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Struktura mirovina za kolovoz 2010. godine

0 Komentari