Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA LISTOPAD 2010. GODINE

  • On 26 Novembra, 2010

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

168.150

64.480.007,98

383,47

INVALIDSKA

81.420

24.641.689,04

302,65

OBITELJSKA

117.144

35.174.604,85

300,27

UKUPNO:

366.714

124.296.301,87

338,95

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 296,36 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina – 395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

  • U cilju zaštite umirovljenika, Odlukom Vlade Federacije BiH V broj 840/10 od 27.10.2010. godine, odobrena su sredstva za sufinanciranje povoljnijih mirovina čiji je iznos u isplati manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Povoljnija minimalna mirovina je povećana sa 266,72 KM na 296,36 KM, i ista je isplaćena svim korisnicima koji imaju pravo na razliku mirovine po navedenoj Odluci.

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO RASPONIMA MIROVINA
ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,65

/stanje: listopad 2010. godine/

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

do 50 KM

16.419

4,76%

2.

od 50 -100 KM

9.274

2,69%

3.

od 100 – 296,36 KM

13.583

3,94%

4.

MINIMALNA MIROVINA 296,36 KM

173.597

50,34%

5.

od 296,36 KM do 395,14 KM

48.536

14,07%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14KM

20.882

6,05%

7.

od 395,14 – 500 KM

32.958

9,56%

8.

od 500 – 600 KM

13.872

4,02%

9.

od 600 – 700 KM

6.568

1,90%

10.

od 700 – 800 KM

3.640

1,06%

11.

od 800 – 1.000 KM

3.178

0,92%

2.

od 1.000 – 1.975,71 KM

2.261

0,66%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.975,71 KM

106


0,03%

14.

UKUPNO:

344.874

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH MIROVINA PO RASPONIMA MIROVINA ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,485

/stanje: listopad 2010. godine/

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

do 50 KM

56

0,26%

2.

od 50 -100 KM

122

0,55%

3.

od 100 – 266,72 KM

564

2,58%

4.

MINIMALNA MIROVINA 266,72 KM

9.668

44,27%

5.

od 266,72 – 355,63 KM

2.025

9,27%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63 KM

1

7.

od 355,63 – 500 KM

2.559

11,72%

8.

od 500 – 600 KM

1861

8,52%

9.

od 600 – 700 KM

1.487

6,81%

10.

od 700 – 800 KM

1.002

4,59%

11.

od 800 – 1.000 KM

1.563

7,16%

2.

od 1.000 – 1.778,14 KM

868

3,97%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

64

0,30%

14.

UKUPNO:

21.840

100,00%

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM GRUPAMA

Isplatna grupa 1.


/u KM/

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Ukupno
utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

01.01.

Zakon MIO

1,65

339.638

115.667.557,70

327,84

01.04.

Razvojačeni
branitelji
sa ispunjenim
uvjetima na
starosnu mirovinu
po Zakonu o MIO

1,65

750

226.656,49

299,09

01.06.

Preuzeti korisnici
vojnih mirovina bivše JNA

1,65

1012

447.487,61

434,52

UKUPNO ISPLATNA GRUPA 1.

1,65

341.400

116.341.701,80

328,10

Isplatna grupa 2.

/u KM/

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

02.01.

Uredba 1

1,65

927

991.218,21

1.065,58

02.02.

Zakon o službi u
Vojsci F.BiH

1,65

320

268.923,03

840,38

02.03.

Zakon o
oružanim
snagama BiH

1,65

744

631.503,21

829,17

02.04.

Pripadnici
Vojske F.BiH
po Zakonu o MIO

1,65

1.011

338.481,51

329,41

02.05.

Zakon MIO
vojni osiguranici
(SFRJ)

1,65

472

442.073,93

870,43

UKUPNO ISPLATNA
GRUPA 2.

1,65

3.474

2.672.199,89

753,45

UKUPNO ISPLATNE GRUPE
1. i 2.

 

1,65

344.874

119.013.901,69

332,38

Isplatna grupa 3.

/u KM/

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

4.441

2.657.579,87

597,93

03.02.

Uredba 3

1,485

4.839

3.574.548,86

735,50

03.03.

Zakon o pravima
razvojačenih
branitelja i
članova njihovih
obitelji

1,485

10.305

2.953.798,00

277,85

03.04.

Zakon o pravima
branitelja, i član.
njihovih obitelji

1,485

2.255

651.505,78

261,00

UKUPNO ISPLATNA
GRUPA 3

1,485

21.840

9.837.432,51

442,60

Isplatna grupa 4.

   

Broj korisnika
naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.905

168.004,33

85,11

 

 

 

PRIKAZ ISPLATA
MIROVINA PO NAČINU FINANCIRANJA

Financiranje iz doprinosa:

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)
umanjena za iznos članka 94. iz isplatne skupine 01.01.

112.726.782,10

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za iznos članka 94 iz isplatne skupine 01.04.

170.197,20

Tjelesna onesposobljenost
isplatna skupina 04.01.

168.004,33

Uredba 3. – ispunjeni uvjeti za mirovinu po općim propisima Zakona o MIO
( knjižno odobrenje)

72.180,23

UKUPNO

113.137.163,86

Financiranje iz doprinosa po članku 126. Zakona o MIO:

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1
isplatna skupina 02.01.

991.218,21

Zakon o službi u Vojsci F.BiH
isplatna skupina 02.02.

268.923,03

Zakon o oružanim snagama BiH
isplatna skupina 02.03.

631.503,21

Pripadnici Vojske F. BiH po
Zakonu o MIO
isplatna skupina 02.04.

338.481,51

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ isplatna skupina 02.05.

442.073,93

50% dio Uredbe 2
isplatna skupina 03.01.

1.328.789,94

50% dio Uredbe 3
isplatna skupina 03.02.

1.629.707,56

UKUPNO

5.630.697,39

Financiranje iz proračuna:

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti korisnici (vojne mirovine bivše JNA)
isplatna skupina 01.06.

447.487,61

50% dio Uredbe 2
isplatna skupina 03.01.

1.328.789,94

50% dio Uredbe 3
isplatna skupina 03.02.

1.859.603,13

Zakon o razvojačenim braniteljima
Isplatna skupina 03.03.

2.953.798,00

Zakon o pravima branitelja, invalida i članova obitelji
isplatna skupina 03.04.

651.505,78

Članak 94 Zakona o MIO
(priznati poseban staž)

6.515.854,91

isplata razlike za primatelje minimalne mirovina po odluci Vlade F.BiH
isplatna skupina 03.

301.099,84

Ukupno

14.058.139,21

R E K A P I T U L A C I J A

Financiranje iz doprinosa

113.137.163,86

Financiranje iz doprinosa po čl. 126. Zakona o MIO

5.630.697,39

Financiranje iz proračuna F. BiH

14.058.139,21

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.487.452,56

U K U P N O

134.313.453,02

Izvor podataka: Federalni zavod MIO

Sarajevo, 24.11. 2010. godine
POMOĆNICA MINISTRA

Zehra Novo -Omanović

OSTVARENE MIROVINE ZA LISTOPAD 2010. GODINE

0 Komentari