Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za travanj 2010. godine

  • On 12 Maja, 2010

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA

/u KM/

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA
/u KM/

STAROSNA

164.163

63.620.510,16

387,54

INVALIDSKA

80.156

24.355.033,99

303,85

OBITELJSKA

117.445

35.432.379,28

301,69

UKUPNO:

361.764

123.407.923,43

341,13

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih
mirovina:

Minimalna mirovina – 296,36 KM – za umirovljenike kojima su
mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

266,72 KM – za umirovljenike
kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina – 395,14 KM – za umirovljenike kojima su
mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

355,63 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su
mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

1.778,14 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava
doprinosa:

/U KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovina

Ukupno utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Zakon MIO

1,65

335.160

114.354.499,68

329,96

– Zakon o MIO
vojni osiguranici
bivše SFRJ
preuzeti korisnici
vojnih mirovina
bivše JNA

1,65

1.016

454.863,27

436,90

– Razvojačeni
branitelji
sa ispunjenim
uvjetima na
starosnu mirovinu
po Zakonu o MIO

1,65

610

199.148,41

302,85

UKUPNO:

1,65

336.786

115.008.511,36

330,24

B) Ostvarene vojne mirovine koje se isplaćuju iz sredstava
doprinosa sukladno članku 126. zakona o MIO:

/U KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 1

1,65

929

992.139,24

1.067,53

– Zakon o službi u
Vojsci F.BiH

1,65

320

269.223,23

841,32

– Zakon o
oružanim
snagama BiH

1,65

725

651.931,10

827,36

– Pripadnici
Vojske F.BiH
po Zakonu o MIO

1,65

1.026

337.741,20

328,76

– Zakon MIO
Vojni osiguranici
bivše SFRJ

1,65

469

461.314,41

879,18

UKUPNO:
/VOJNE MIROVINE/

1,65

3.469

2.712.349,18

752,50

SVEGA: /A + B/

1,65

340.255

117.720.860,54

334,54

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 340.225 korisnika
mirovina. Utrošena sredstva za isplate ovih mirovina iznosila su
117.720.860,54 KM.
Prosječna ostvarena mirovina iznosila je 334,54 KM.

Ostvarene povoljnije mirovine:

/U KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 2 

1,485 

4.447 

2.662.297,84 

598,40 

– Uredba 3 

1,485 

4.815 

3.622.053,22 

734,71 

– Zakon o pravima razvojačenih
branitelja i
članova njihovih obitelji

1,485 

10.270 

3.103.078,99 

278,72 

– Zakon o pravima branitelja, i član.
njihovih obitelji 

1,485 

1.971 

580.786,13 

261,77 

UKUPNO:

1,485

21.509

9.968.216,18

445,34

Sredstva za isplatu ovih mirovina
osigurana:

– Iz Proračuna F.BiH u iznosu od:
6.826.040,65 KM

– Iz sredstava vojnih
osiguranika
čl. 126. Zakona o MIO u iznosu od
3.142.175,53 KM

Sredstva za isplatu mirovina po Uredbi 2 i Uredbi 3 se osiguravaju u
50% iznosu iz Proračuna Federacije BiH, a 50% iznos iz sredstava
doprinosa vojnih osiguranika (čl. 126. Zakona o MIO).

Fizička onesposobljenost:

Broj korisnika naknade

Utrošena sredstva

/U KM/

Prosječan
iznos naknade

/U KM/

1.848

352.533,98

85,43

 

 

 

 

 

Isplata mirovina za travanj 2010. godine je izvršena 03. svibnja
2010. godine.
Priliv sredstava doprinosa je ostvaren u iznosu od 120.740.978,30
KM.
Za isplatu mirovina bilo je potrebno osigurati sredstva u iznosu od
130.899.520,06 KM. Federalno ministarstvo financija je izvršilo
uplatu sredstva u iznosu od 17.262.499,33 KM na račun Federalnog
zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Izvor podataka: Federalni zavod MIO.

 

Struktura mirovina za travanj 2010. godine

0 Komentari