Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Dr. Jelečević sa predstavnicom misije IOM-a za BiH.

  • On 19 Maja, 2010

 

Danas je u uredu Ministarstva rada i socijalne politike Ministar Dr. Jelečević održao sastanak sa šeficom misije IOM-a BiH gođ. Regine Boucault i gođ. Sasha Barnes, oficirom za razvoj projekata.

Tema sastanka su nastavak aktivnosti projekata „Izgradnja kapaciteta, informiranje i podizanje svijesti u cilju promoviranja regularnih migracija u regionu Zapadnog Balkana“ a koji je implementirao IOM u koordinaciji sa implementacionim timom ILO-a.

Budući je rok za podnošenje prijedloga projekta 31. svibanj 2010. godine, a BiH je među državama korisnicima ovih aktivnosti, ministar Dr. Jelečević je dao punu potporu ovoj inicijativi i ponudio partnerstvo u ovom projektu.

Tijekom sastanka razmijenjena su iskustva i dati prijedlozi za još bolju suradnju, a ministar prihvata ciljeve kao što su povratak kvalificiranih migranata u zemlje  podrijetla, te olakšavajuću  i njihovu održivu društvenu i profesionalnu integraciju kao i promicanje i širenje novostečenih vještina i znanja.

Prije izrade konačnog prijedloga projekta dogovoreno je da se još jednom obave konsultacije sa predstavnicima ovog ministarstva.

Ministar Dr. Jelečević sa predstavnicom misije IOM-a za BiH.

0 Komentari