Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Dr. Jelečević sa Rezidentnim predstavnikom MMF-a za BiH

  • On 6 Maja, 2010

Federalni ministar rada i socijalne politike  Dr. Perica Jelečević, danas je u posjetu primio Rezidentnog predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini, gosp. Milana Cuca. Navedenom sastanku prisustvovali su i njihovi suradnici.

Razgovarano je o pitanjima reforme mirovinskog sustava i njegove stabilnosti i financijske održivosti. Tim povodom ocijenjeno je da je stanje u ovoj oblasti veoma složeno, a na što najviše utječu ukupno ekonomsko-financijsko stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i nedostatna proračunska sredstva za povoljnije umirovljenje i za druge beneficije utvrđene Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Rezultat navedenog je, da preko 50% umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine prima mirovinu u iznosu do
296,00 KM.

Ovu oblast usložnjava i produženi životni vijek korisnika prava, a po tom osnovu i dužina korištenja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te je istaknuta neophodnost ubrzanja reformskih procesa u mirovinskom sustavu, a na čemu se već radi.

Nadalje, razgovarano je o reformi benificiranih mirovina, kao i o fiskalnom utjecaju planiranih reformi i reviziji prava u ovoj oblasti. Ocijenjeno je kao vrlo bitno izvršiti reviziju korištenja prava po ovom osnovu, pri čemu se cijeni da bi došlo do smanjenja broja korisnika istih. Smatra se da ne bi smjelo doći do proširivanja prava u novom tekstu zakona o prijevremenom umirovljenju pod povoljnijim uvjetima, kao ni povećavanju sredstava za ove namjene u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini su upoznati sa činjenicom da je ova oblast u nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Također, razmatrana su i pitanja vezana za civilne socijalne naknade, kao i izdvajanja iz Proračuna FBiH temeljem izmijenjenih propisa iz ove oblasti.

Na sastanku je razgovarano i o kretanjima na tržištu rada i reformskim procesima u ovoj oblasti. Konstatirano je da je stanje u ovoj oblasti nezadovoljavajuće, čemu doprinosi i postojeće zakonodavstvo u ovoj oblasti. Naglašeno je da su pripremljeni Prednacrt Zakona o radu, Nacrt Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, kao i Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,  koji bi trebali biti usvojeni do jeseni.

Ministar Dr. Jelečević sa Rezidentnim predstavnikom MMF-a za BiH

0 Komentari