Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

U reforme uz podršku Svjetske banke

  • On 5 Marta, 2009

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u našoj zemlji Marcom Mantovanellijem i suradnicima o tijeku izrade bilješka o politici u socijalnom sektoru u cilju pravičnog i održivog sustava socijalne skrbi i u oblasti civilnih invalidnina.

Obostrano je iskazano zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom u pripremi mogućeg  projekta kao dijela reformi socijalnog sektora za koji se Vlada F BiH opredijelila a u tome ima podršku Svjetske banke. Reformama bi neadekvatna i parcijalna rješenje koja generiraju rast socijalnih davanja bila promijenjena kako bi bila usmjerena ciljano, ka grupama ugroženih kojima pomoć stvarno treba.

Na žalost, istakao je ministar Jelečević,  izmjene i dopune zakona iz ove oblasti koji je imao za cilj uvesti imovinski-prihodovni cenzus koji, po kriterijima racionalnog i pravednog, omogućava pomoć najugroženijim, u Parlamentu F BiH nije dobio podršku. I posljednja dešavanja u Parlamentu ukazuju da još uvijek nema spremnosti za reforme socijalnog sektora koje neminovno moraju biti teške.

Globalna ekonomska kriza prelila se i u BiH i posljedica je smanjenje javne potrošnje. Pravednija raspodjela socijalnog kolača tim više je nužna.
Svjetska banka, istakao je Mantovanelli, podržava reformske korake i u ovom trenutku spremna je pomoći u definiranju politika u socijalnom sektoru koje bi uz restrikcije u potrošnji otvarale perspektive u realnoj ekonomiji. Uz to, spremni su dati podršku izradi jedinstvene baze podataka korisnika socijalnih davanja i kreditni stimulans malim i srednjim, izvozno orijentiranim,  poduzećima – saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i socijalne politike.

U reforme uz podršku Svjetske banke

0 Komentari