Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Za jednakost u reformama

  • On 5 Marta, 2009

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević sastao se danas sa šefom Misije OSCE-a u Bosni Hercegovini ambasadorom Gary Robbinsonom i suradnicima. Razgovaralo se o stanju u socijalnom sektoru u FBiH, napose o položaju invalidnih osoba. Ministar Jelečević je upoznao ambasadora Robbinsona sa opredjeljenjima u rješavanju teškog stanja sa financiranjem prava invalidnih osoba što je rezultat neadekvatnih zakonskih rješenja u koje nije ugrađeno ključno opredjeljenje svih relevantnih međunarodnih konvencija da se pomaže osobama u stanju socijalne potrebe, i najtežim invalidima.

Naša davanja u socijalnom sektoru veća su od zemalja u okruženju a ne postižemo ključni cilj – smanjenje siromaštva – istakao je dr. Jelečević. Izmjenama propisa željeli smo to stanje, bar u oblasti neratnih invalida, promijeniti. Istovremeno smo predložili i propis u oblasti radnog angažiranja invalida kao izraz opredjeljenja za njihovo intenzivnije uključenje u sve tokove života. To su početci reforme u socijalnoj politici i neminovno će se morati provesti i u drugim dijelovima socijalnog sektora u F BiH.

Šef misije OSCE u BiH ambasador Gary Robbins je istakao kako sa pažnjom prate aktualna zbivanja, posebno iz ugla jednakosti ljudskih prava, i imaju razumijevanja za potrebe reformi u ovom sektoru, te očekuju nastavak dobre suradnje.

Za jednakost u reformama

0 Komentari