Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za veljaču 2009. godine

  • On 4 Marta, 2009

U Federaciji Bosne i Hercegovine  mirovine za veljaču 2009. godine isplaćene su za 344.124 korisnika.
Isplatni koeficijent za isti mjesec je 1,65.
Prosječna mirovina za veljaču 2009. godine iznosi
349,13 KM

Struktura mirovine

Broj mirovina

Prosječna mirovina

starosne

152.390

403,93

invalidske

76.071

307,77

obiteljske

115.663

304,11

UKUPNO

344.124

349,13

Broj isplaćenih mirovina u Distrikt Brčko je 4.090.

mirovine

visina mirovine u KM

minimalna

296,36

zajamčena

395,14

maksimalna

1.975,71

prosječna

349,13

Minimalne mirovine od
296,36 KM primilo je 175.360 umirovljenika, što je 50,958% od ukupnog broja umirovljenika.

Zajamčene mirovine od
395,14 KM primilo je 19.392 umirovljenika, što je 5,635% od ukupnog broja umirovljenika.

Maksimalne mirovine od 1.975,71 primilo je 135 umirovljenika, što je 0,039% od ukupnog broja umirovljenika.

Naknade za fizičku onesposobljenost primilo je 1823 korisnika.

Struktura mirovina za veljaču 2009. godine

0 Komentari