Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Jačanje sustava društvene zaštite i socijalne uključenosti djece u FBiH

  • On 27 Februara, 2009

U prostorijama Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, pod predsjedavanjem ministra dr. Perice Jelečević, održana je konstituirajući sjednica Upravnog odbora projekta „Jačanja sustava društvene zaštite i socijalne uključenosti djece u BiH“.

Na sjednici Upravnog odbora apsolvirana je svrha i cilj projekta, određene općine u kojima se projekat ima provoditi kao i utemeljene multisektorske radne skupine koje će definirati aktivnosti na provedbi projekta.

Vrijednost projekta je 3.700.000 Eura, provodit će se tri godine i biće implementiran u suradnji s UNICEF-om.  

 

Jačanje sustava društvene zaštite i socijalne uključenosti djece u FBiH

0 Komentari