Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

02. ožujak 2009. godine neradni dan

  • Datum: 25 Februara, 2009

Imajući u vidu da je Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine («Službeni list RBiH», broj 9/95) određeno da je 1. mart/ožujak Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine  i da na  taj dan organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade, a da ove godine 1. mart/ožujak pada u nedjelju, a na temelju preporuke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, proglašava se  ponedjeljak  2. mart /ožujak  neradnim  danom.

02. ožujak 2009. godine neradni dan

0 Komentari