Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Dr. Jelečević sa Savezom gluhih i nagluhih BiH

  • Datum: 9 Marta, 2009

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dr. Perica Jelečević razgovarao je u Sarajevu sa predsjednikom Saveza gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine gos. Nebojšom Vavrom o problemima gluhih osoba u svjetlu novoga Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR i zaštite obitelji sa djecom.

Sugovornici su se sporazumili da probleme gluhih osoba čija se gluhoća mjeri od 95-100% po Fowler-Sabine skali, treba riješiti kroz Pravilnik o oštećenju organizma na kojem će uskoro početi raditi posebna Vladina ekspertna grupa. Također je dogovoreno da će Savez gluhih i nagluhih osoba BiH podržati donošenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Gospodin Vavra ocijenio je neprihvatljivim tekst Zakona o pravima osoba sa onesposobljenjem koji je pod pritiskom usvojio Zastupnički dom Parlamenta F BiH i preporučio izaslanicima Doma naroda da ovaj tekst u cijelosti odbace

Ministar Dr. Jelečević sa Savezom gluhih i nagluhih BiH

0 Komentari