Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Zaštita djece i obitelji

  • Datum: 17 Marta, 2008

Federalni ministar rada i socijalne
politike dr.Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima
UNICEF-a za BiH o tijeku priprema novog projekta «Jačanje sustava
društvene zaštite» (SPIS-Social Protection and Inclusion System) koji
ima za cilj marginaliziranim i socijalno ugroženim grupama omogućiti
pristup osnovnoj društvenoj skrbi koja je nešto šira od klasične,
socijalne.

U ovoj, pripremnoj, fazi definiran je
sadržaj projekta, način implementiranja, izvori financiranja i sada se
definira upravljačka struktura. Kako se procjenjuje vrijednost projekta
je oko 3,6 milijuna Eura i treba biti okončan 2010. godine. Do tada bi
u BiH ojačali kapaciteti za unaprjeđenje uspješnosti i relevantnosti
sustava socijalne skrbi i inkluzije djece i porodice sukladno
zahtjevima procesa Stabilizacije i pridruživanja. Ovim projektom
razradit će se i mehanizmi posebne skrbi ugroženih grupa i žrtava
višestruke isključenosti, koja nastaje kao kombinacija nasilja,
zlostavljanja, izrabljivanja, rizičnih ponašanja i siromaštva.

Federalni ministar rada i socijalne
politike dr. Perica Jelečević je ponovio da federalna Vlada daje
podršku ovom projektu kroz koji je osigurano partnerstvo u radu i
implementaciji, a o tome će se i formalno izjasniti kada budu
pripremljeni neophodni dokumenti – saopćeno je iz kabineta ministra.


 

 Zaštita djece i obitelji

0 Komentari